Οικονομία

ΟΟΣΑ: Οριακή μείωση του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα το 2013

Μπορεί το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα να έχει αυξηθεί από την έναρξη της κρίσης, ωστόσο σύμφωνα με την σημερινή έκθεση του ΟΟΣΑ το φορολογικό βάρος, ως το σύνολο των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε το 2013 ελαφρά στο 33,5% του ΑΕΠ από 33,7% το 2012.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη φορολογία των χωρών- μελών του (Revenue Statistics 2014) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στη διάρκεια της κρίσης, το φορολογικό βάρος στη χώρα αυξήθηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, καθώς το 2007 αντιστοιχούσε στο 30,9% του ΑΕΠ, αλλά παραμένει μικρότερο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Το 2013, τα φορολογικά έσοδα στις χώρες του ΟΟΣΑ ανήλθαν κατά μέσο όρο στο 34,1% του ΑΕΠ, φθάνοντας σχεδόν το επίπεδο του 2007 (34,2% του ΑΕΠ). Τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων κατά την περίοδο 2007-2013 σημείωσε η Τουρκία (από το 24,1% στο 29,3% του ΑΕΠ), ενώ αντίστοιχη αύξηση με την Ελλάδα (2,5 μονάδες του ΑΕΠ) σημείωσαν η Γαλλία και η Φινλανδία.

Από την έκθεση του Οργανισμού προκύπτει ότι στην Ελλάδα μειώθηκαν το 2013 τα έσοδα από τη φορολογία στα εισοδήματα και τα κέρδη στο 7,7% του ΑΕΠ από το 8,2% το 2012, αλλά είναι αυξημένα σε σχέση με το 2007 (7,2%).

Στον ΟΟΣΑ, τα αντίστοιχα έσοδα είναι υψηλότερα και κατά μέσο όρο διαμορφώθηκαν πέρυσι στο 11,6% του ΑΕΠ από 11,4% το 2012 και 12,4% το 2007. Τα έσοδα από εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (10,8% του ΑΕΠ το 2012 έναντι 9%). Αυξήθηκαν, επίσης, ελαφρά από 10,7% το 2011 και 10,6% το 2007. Οι εισφορές των Ελλήνων εργοδοτών (4,8% του ΑΕΠ το 2012) είναι ελαφρώς υψηλότερες από των εργαζομένων (4,5% το 2012).

Όσον αφορά στα έσοδα στην περιουσία, αυτά σημείωσαν αύξηση τα τελευταία χρόνια και ανήλθαν το 2012 στο 1,9% του ΑΕΠ από 1,6% του ΑΕΠ το 2007.

Στον ΟΟΣΑ, τα έσοδα από την περιουσία ανήλθαν στο 1,8% του ΑΕΠ το 2012 έναντι 1,9% το 2007. Η φορολογία στην κατανάλωση το 2012 ανερχόταν στο 11,8% του ΑΕΠ και το 10,4% το 2007, ενώ στον ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 10,2% και 10,1%, αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος από τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει η Δανία (48,6% το 2013), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (45%) και το Βέλγιο (44,6%). Στον αντίποδα, το χαμηλότερο βάρος έχουν το Μεξικό (19,7%) και η Χιλή (20,2%), ακολουθούμενες από την Κορέα (24,3%) και τις ΗΠΑ (25,4%).

Στην περίοδο 2009- 2014, 21 χώρες του ΟΟΣΑ αύξησαν τουλάχιστον μία φορά τον βασικό συντελεστή ΦΠΑ. Ο μέσος βασικός συντελεστής ΦΠΑ στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε στο υψηλό ιστορικά επίπεδο 19,1% τον Ιανουάριο του 2014 από 17,6% τον Ιανουάριο του 2009. Οι 21 χώρες της ΕΕ που είναι και μέλη του ΟΟΣΑ έχουν μέσο βασικό συντελεστή ΦΠΑ 21,7% που είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

close menu