Νέα

ΟΠΑΠ: Κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αφορά την επιβολή προστίμου για τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει μέσω των πρακτορείων του

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή κατά της υπ’ αρ. 787/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η προσφυγή αφορά την απόφαση περί επιβολής προστίμου 24,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις δευτερεύουσες υπηρεσίες πληρωμών λογαριασμών, που η εταιρεία παρέχει μέσω των πρακτορείων της.

Ο ΟΠΑΠ είχε προαναγγείλει αμέσως μετά την απόφαση της Επίτροπής Ανταγωνισμού ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια με ανακοίνωση στις 29/9/2023

Ακολουθεί η  ανακοίνωση του ΟΠΑΠ της 29ης Σεπτεμβρίου 2023:

Η εταιρεία σέβεται τον θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της απόφασης, την οποία θεωρεί τελείως αβάσιμη, αρνείται κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται και πρόκειται να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν ομόφωνη, δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αγορά των τυχερών παιγνίων, αλλά αφορά στις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών που παρέχουν τα πρακτορεία. Επισημαίνεται ότι η κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ αρ. 430/2009), καθώς και με δεκάδες τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στηρίχθηκε σε εσφαλμένη αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών, στις οποίες επικρατεί έντονος, δίκαιος και αξιοκρατικός ανταγωνισμός, ελλιπή συγκέντρωση στοιχείων, πλημμελή εξέταση του αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε και μία τελείως αυθαίρετη ερμηνεία του υφιστάμενου αυστηρού και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν έλαβε υπόψη επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εποπτικής αρχής του κλάδου υπηρεσιών πληρωμών, ούτε και την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, καθώς και της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ.

Τέλος, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προέβη σε ατεκμηρίωτη προσαύξηση του μεγέθους των εταιρειών TORA Wallet και TORA Direct στις αγορές πληρωμής λογαριασμών και προπληρωμένων καρτών αντίστοιχα, ενώ το επιβληθέν πρόστιμο υπολογίστηκε, κατά τρόπο απαράδεκτο, επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ και όχι επί του αμελητέου κύκλου εργασιών στις αγορές που αφορά η αποδιδόμενη παράβαση, δηλαδή στον κύκλο εργασιών των TORA Wallet και TORA Direct.

Για τον ΟΠΑΠ, η πιστή τήρηση των κανόνων κάθε κλάδου δικαίου, ο οποίος διέπει τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και του Δικαίου Ανταγωνισμού, αποτελεί πάγια και αυστηρή πολιτική και δέσμευση. Επίσης, βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του είναι η διασφάλιση διαχρονικών στόχων δημοσίου συμφέροντος. Στη βάση αυτή, η εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, η προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, και η πλήρης συμμόρφωση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την εταιρεία.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu