Οικονομία

Οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίµατος τον Νοέμβριο

Στις 102,7 µονάδες ανήλθε ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα τον Νοέµβριο, στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε εκείνα του Οκτωβρίου, κινούµενος οριακά υψηλότερα κατά 0,5 µονάδες. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η επίδοση αυτή παραµένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη και αντανακλά σε µεγάλο βαθµό την επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθµούς της οικονοµίας όπως άλλωστε καταγράφεται και στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία.

Στους επιµέρους τοµείς της οικονοµίας, κυριαρχεί η σταθερότητα των προσδοκιών στη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, µε το λιανικό εµπόριο να σηµειώνει άνοδο στο σχετικό δείκτη, ενώ αντίθετα οι Κατασκευές εµφανίζουν αισθητή πτώση.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, από την πλευρά των νοικοκυριών σηµειώνεται ελαφρά βελτίωση στο δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης, καθώς δε φαίνεται η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πορεία της οικονοµικής πολιτικής να έχει µεταβάλει τις προσδοκίες, τουλάχιστον σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα. Αναλυτικότερα:

– Στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής επιδεινώνονται, οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης βελτιώνονται, ενώ ο δείκτης των αποθεµάτων υποδηλώνει χαµηλότερη ρευστοποίηση.

– Στις υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους βελτιώνονται, ενώ τόσο οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης, όσο και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση παραµένουν αµετάβλητες.

– Στο λιανικό εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, όπως επίσης και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις, µε το ισοζύγιο των αποθεµάτων να κινείται στα ίδια επίπεδα.

– Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται σηµαντικά, εξέλιξη ανάλογη, σε µικρότερο όµως βαθµό, µε εκείνη στον αρνητικό δείκτη πρόβλεψη για την απασχόληση.

– Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο κερδίζουν έδαφος, ενώ οι προθέσεις για αποταµίευση επιδεινώνονται ελαφρά και οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας οριακά.

Αµετάβλητο το οικονοµικό κλίµα σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη

Το οικονοµικό κλίµα τον Νοέµβριο παρέµεινε αµετάβλητο σε σχέση µε τον Οκτώβριο στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται αντίστοιχα στις 104,1 και στις 100,8 µονάδες πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο περιπτώσεις. Μετά την άνοδο του Οκτωβρίου, η καθοδική τάση του κλίµατος που καταγραφόταν από τον Ιούνιο και µετά, φαίνεται πως έχει ανακοπεί κατά το τελευταίο εξεταζόµενο δίµηνο. Αναλυτικότερα:

Στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του δείκτη αντικατοπτρίζει ετερογενείς εξελίξεις στους βασικούς τοµείς της οικονοµίας, αλλά και ανάµεσα στις πέντε µεγαλύτερες χώρες. Έτσι, σε επίπεδο τοµέων, οι προσδοκίες βελτιώνονται τον Νοέµβριο στη βιοµηχανία και το Λιανικό εµπόριο, παραµένουν αµετάβλητες στις Υπηρεσίες και επιδεινώνονται στις κατασκευές και τους καταναλωτές.

Συγκεκριµένα, στη βιοµηχανία ο σχετικός δείκτης καταγράφει µικρή θετική µεταβολή (+0,8), ενώ χαµηλότερη είναι η αντίστοιχη µεταβολή στο λιανικό εµπόριο (+0,5). Στις υπηρεσίες το κλίµα δεν μεταβάλλεται, ενώ στις κατασκευές σηµειώνει πτώση των 1,7 µονάδων.

Η καταναλωτική εµπιστοσύνη πλήττεται οριακά τον Νοέµβριο (-0,5), ενώ σε επίπεδο χωρών, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται στην Γαλλία (+1,5) και την Ισπανία (+0,9) και επιδεινώνονται στην Ιταλία (-1,5) και την Γερµανία (-0,7), παραµένοντας αµετάβλητες στην Ολλανδία.

Στην ΕΕ το οικονοµικό κλίµα παραµένει εν πολλοίς σταθερό στις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες εκτός της ζώνης του ευρώ, ήτοι το Ην. Βασίλειο (+0,3) και την Πολωνία. Σε επίπεδο τοµέων, οι προσδοκίες της ΕΕ στη βιοµηχανία, τις υπηρεσίες, τις κατασκευές και στους καταναλωτές ακολουθούν τις αντίστοιχες τάσεις της Ευρωζώνης, ενώ στο λιανικό εµπόριο παραµένουν αµετάβλητες.

close menu