Ενέργεια

Παίρνουν παράταση τα προγράμματα “Εξοικονομώ επιχειρώ” και “Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις”

Οι προθεσμίες και για τα δύο προγράμματα λήγουν την Τετάρτη 15 Μαΐου

Σε παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα «Εξοικονομώεπιχειρώ» και «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων προϋπολογισμών, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Οι προθεσμίες και για τα δύο προγράμματα λήγουν την Τετάρτη 15 Μαΐου. Στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έχουν ήδη δοθεί δύο παρατάσεις, ενώ στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μία φορά. Η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισμένη.

Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στους κλάδους τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», προϋπολογισμού 176,75 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις – μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες – που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης. Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους.

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών, μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών, εξοικονόμησης σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, εξοικονόμησης σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών, εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων και ζεστού νερού χρήσης

Επίσης, επιδοτείται η εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, συστήματα αντιστάθμισης και συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και η αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι και ψυγεία).

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, επιδοτεί μεταξύ άλλων: την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης, τις έξυπνες συσκευές μέτρησης ενέργειας και λοιπές που σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης. καλύπτεται το κόστος που συνδέεται με υπηρεσίες, όπως είναι: η μεταφορά, η εγκατάσταση, η διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού και ο ενεργειακός έλεγχος.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 50% (έως 10.000 ευρώ σε επιδοτήσεις), ενώ οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 25.000 ευρώ και αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 40% (έως 10.000 ευρώ σε επιδοτήσεις).α

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu