Οικονομία

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Τα ελληνικά προϊόντα που πρωταγωνιστούν – Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τροχοπέδη στην ανάπτυξη

Ζητείται συνέχιση της στήριξης στους εξαγωγείς

Μετά την ανακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ των στοιχείων για την πορεία των εισαγωγών και των εξαγωγών ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) προχώρησε στο καθιερωμένο σχόλιο παρουσιάζοντας και  τα προϊόντα – που πρωταγωνιστούν στις ελληνικές εξαγωγές

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολιάζοντας τα στοιχεία ανέφερε τα εξής: «Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε διεθνές επίπεδο συνεχίζει να επηρεάζει τις ελληνικές εξαγωγές. Καταλυτικό ρόλο στην υποχώρηση του εξαγωγικού εμπορίου παίζει η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αποτελούν το βασικό προορισμό των ελληνικών προϊόντων. Την ίδια στιγμή, ανασταλτικό παράγοντα συνεχίζουν να αποτελούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο την Μέση Ανατολή και τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς αλλά και τη σύγκρουση Ρωσίας Ουκρανίας, οι οποίες τροφοδοτούν την αβεβαιότητα και καθιστούν περισσότερο επιφυλακτικές τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανάγκη να συνεχισθεί και να ενταθεί η στήριξη που προσφέρει το Κράτος στους Έλληνες εξαγωγείς, προκείμενου να διατηρήσουν ανοιχτούς τους εμπορικούς διαύλους αλλά και να εκμεταλλευθούν πιθανές ευκαιρίες που προκύπτουν.

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Νοέμβριο του 2023 καταγράφονται πτωτικές τάσεις στους περισσότερους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική είναι η ποσοστιαία μείωση που καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-15%), Χημικά (-13,9%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-7,6%). Αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές της κατηγορίας Τρόφιμα & Ζώντα Ζώα (9,2%) ενώ οι αποστολές των κατηγοριών Βιομηχανικά και Μηχανήματα κατέγραψαν ισχνή άνοδο, μόλις κατά 1,5%. Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Ποτά & Καπνός και Λαδιών υποχώρησαν κατά -9,4% και -52,3%, αντιστοίχως. Τέλος, οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,9%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, υποχώρηση καταγράφει η πορεία των εξαγωγών κατά το μήνα Νοέμβριο του 2023 καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 596 εκ. ευρώ ή κατά -12,2% και υποχώρησαν σε 4,29 δισ. ευρώ έναντι 4,89 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η προαναφερόμενη μείωση είναι ελαφρώς μικρότερη (-10%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να κατέλθουν σε 2,99 δισ. ευρώ από 3,32 δισ. ευρώ, δηλαδή περιορίστηκαν κατά 332 εκατ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο Νοέμβριος 2023)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές8.617,06.953,1-19,3%
Εξαγωγές4.887,84.292,2-12,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο-3.729,2-2.660,9-28,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές5.336,85.152,3-3,5%
Εξαγωγές3.318,32.986,5-10,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.018,5-2.165,87,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές το Νοέμβριο του 2023 υποχώρησαν σημαντικά κατά 1,66 δισ. ευρώ ή κατά -19,3% και άγγιξαν μόλις τα 6,95 δισ. ευρώ έναντι 8,62 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,15 δισ. ευρώ από 5,34 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 185 εκ. ευρώ ή κατά -3,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά το Νοέμβριο του 2023 κατά 1,07 δις. ευρώ ή κατά -28,6%, στα 2,66 δισ. ευρώ από 3,73 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Χωρίς τα πετρελαιοειδή όμως, καταγράφεται αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 7,3%.

Πλέον είναι ολοφάνερό πως το πρόσημο στο ενδεκάμηνο και κατά επέκταση για ολόκληρο το 2023, μετατρέπεται σε αρνητικό, παρ’ όλο το καλό ξεκίνημα στις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου μειώνονται κατά 3,84 δισ. ευρώ ή κατά -7,5% και υποχωρούν σε 47,20 δισ. ευρώ από 51,04 δισ. ευρώ.

Χωρίς όμως, τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου υποχωρούν ελαφρώς και διαμορφώνονται στα 32,59 δισ. ευρώ από 33,02 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι μειωμένες κατά 425 εκ. ευρώ ή κατά -1,3%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Νοεμβρίου 2023 μειώθηκαν, καθώς υποχώρησαν κατά 11,23 δισ. ευρώ ή κατά -12,9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 75,66 δισ. ευρώ έναντι 86,89 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές περιορίστηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 55,85 δισ. ευρώ από 57,71 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν μόλις κατά 1,86 δις. ευρώ ή κατά -3,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2023 μειώθηκε κατά 6,31 δισ. ευρώ ή κατά -19,6%, στα 25,81 δισ. ευρώ από 32,12 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 21,10 δισ. ευρώ από 22,66 δισ. ευρώ, δηλαδή υποχώρησε κατά 1,56 δισ. ευρώ ή κατά -6,9%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2023)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές86.888,875.656,8-12,9%
Εξαγωγές51.036,047.195,7-7,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο-35.852,8-28.461,1-20,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές57.707,855.847,8-3,2%
Εξαγωγές33.019,132.594,1-1,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο-24.688,7-23.253,7-5,8%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων ενδεκαμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Νοέμβριο του 2023, παρατηρείται σημαντική πτώση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. (-22%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μικρή αύξηση της τάξεως του 2,6%. Ακόμη και όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ καταγράφουν μείωση κατά -8,9%, όταν οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, σε αυτή την περίπτωση, υποχωρούν κατά -12% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Νοέμβριος 2023
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %Μερίδιο 2022Μερίδιο 2023
Ευρωπαϊκή Ένωση2.937,42.291,6-22,0%60,1%53,4%
Τρίτες Χώρες1.950,42.000,62,6%39,9%46,6%
ΣΥΝΟΛΟ4.887,84.292,2-12,2%
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Ευρωπαϊκή Ένωση2.120,21.931,8-8,9%63,9%64,7%
Τρίτες Χώρες1.198,11.054,7-12,0%36,1%35,3%
ΣΥΝΟΛΟ3.318,32.986,5-10,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε σχεδόν κατά 7 μονάδα και άγγιξε μόλις το 53,4% έναντι 60,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 46,6% έναντι 39,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,7% και των Τρίτων Χωρών στο 35,3%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2023, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, υποχώρησε προς τις Χώρες της ΕΕ (-5,2%) ενώ υποχώρησε και προς τις Τρίτες Χώρες σημαντικά (-10,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές παραμένουν πρακτικώς στάσιμες προς τις Χώρες της ΕΕ (-0,2%) ενώ καταγράφουν πτώση προς τις Τρίτες Χώρες, (-3,4%).

Ιανουάριος-Νοέμβριος 2023
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %Μερίδιο 2022Μερίδιο 2023
Ευρωπαϊκή Ένωση28.534,927.054,4-5,2%55,9%57,3%
Τρίτες Χώρες22.501,120.141,3-10,5%44,1%42,7%
ΣΥΝΟΛΟ51.036,047.195,7-7,5%
Προορισμοί Eξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ 2023 (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Ευρωπαϊκή Ένωση21.818,621.778,4-0,2%66,1%66,8%
Τρίτες Χώρες11.200,510.815,7-3,4%33,9%33,2%
ΣΥΝΟΛΟ33.019,132.594,1-1,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων ενδεκαμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Νοέμβριο του 2023 καταγράφονται πτωτικές τάσεις στους περισσότερους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική είναι η ποσοστιαία μείωση που καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-15%), Χημικά (-13,9%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-7,6%). Αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές της κατηγορίας Τρόφιμα & Ζώντα Ζώα (9,2%) ενώ οι αποστολές των κατηγοριών Βιομηχανικά και Μηχανήματα κατέγραψαν ισχνή άνοδο, μόλις κατά 1,5%. Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Ποτά & Καπνός και Λαδιών υποχώρησαν κατά -9,4% και -52,3%, αντιστοίχως. Τέλος, οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,9%

Νοέμβριος 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ1.584,11.346,6-15,0%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ597,2652,39,2%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ633,1642,51,5%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ471,8478,71,5%
ΧΗΜΙΚΑ528,7455,4-13,9%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ352,4325,7-7,6%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ251,3159,1-36,7%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ121,9110,4-9,4%
ΛΑΔΙΑ154,973,9-52,3%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ44,447,97,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Εξετάζοντας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές δύο πολύ σημαντικών από τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή & Καύσιμα (-17,8%) και Βιομηχανικά (-9,1%), καθώς και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των κατηγοριών Πρώτες Ύλες κατά -16,1% και Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά -12,4%.

Σημαντικά, όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (+9,3%), Μηχανημάτων (+5,3%), Λαδιών (+63,5%) και Ποτών & Καπνού (+14,9%), σε σχέση με το περσινό ενδεκάμηνο, ενώ πρακτικώς στάσιμες παραμένουν εκείνες των Χημικών (-1,1%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (-1%).

Ιανουάριος – Νοέμβριος  2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ18.536,315.246,0-17,8%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ6.335,86.924,19,3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ7.538,96.851,2-9,1%
ΧΗΜΙΚΑ5.591,65.527,4-1,1%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ4.454,34.692,25,3%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ3.402,33.369,5-1,0%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ1.732,81.454,1-16,1%
ΛΑΔΙΑ842,01.376,963,5%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ1.039,21.193,914,9%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ639,7560,5-12,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων ενδεκαμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu