Επιχειρήσεις

Παραβίαση των περιορισμών στα τραπεζικά bonus καταγγέλλει η ΔΗΜΑΡ

Παράκαμψη των περιορισμών και των απαγορεύσεων των bonus που λαμβάνουν τα στελέχη των τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, καταγγέλλει η Δημοκρατική Αριστερά.

Το θέμα τέθηκε με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τρεις βουλευτές, τον Νίκο Τσούκαλη, την Ασημίνα Ξηροτύρη και τον Δημήτρη Αναγνωστάκη και στην απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης ενημερώνει τους βουλευτές ότι συγκροτείται νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που θέτει το πλαίσιο για τις πολιτικές των αποδοχών που ακολουθούν οι τράπεζες και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασής του.

Η ερώτηση της ΔΗΜΑΡ

Η ΔΗΜΑΡ στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή επικαλείτο τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) για την παράκαμψη του πλαφόν στα bonus.

Οι βουλευτές ανέφεραν ειδικότερα ότι «οι τράπεζες έχουν στραφεί στη χορήγηση επιδομάτων προκειμένου να παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή απαγόρευση των bonus που υπερβαίνουν το διπλάσιο ποσό των σταθερών αμοιβών» και υπενθύμιζαν ότι με βάση τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, «κατά τη χρονική περίοδο που η τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, μέσω προνομιούχων μετοχών ή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο έχει το δικαίωμα να ορίσει εκπρόσωπό του στο ΔΣ της τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που μεταβάλλουν ουσιωδώς τη νομική ή χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, και στη διανομή μερίσματος καθώς και να θέσει περιορισμό στις αμοιβές της διοίκησης».

Έτσι οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ είχαν ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη να ενημερώσει τη Βουλή αν έχει γίνει έλεγχος στις πολιτικές παροχών όπως όριζε ο νόμος 3723/2008 για τα έτη 2009-2012 και να πει ποια είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ελληνικού δημοσίου.

Ζητούσαν επίσης να ενημερωθούν αν υπάρχουν στοιχεία για τις συνολικές μηνιαίες απολαβές του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και για αυτές των ανώτατων τραπεζικών στελεχών ώστε να βεβαιωθεί η τήρηση της νομοθεσίας και αν είναι το υπουργείο σε θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τα bonus των τραπεζικών στελεχών, υπό μορφή επιδομάτων, για το έτος 2013 και για τα δύο πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους.

Τέλος ζητούσαν να ενημερωθούν αν είναι στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών να καταθέσει για κύρωση στη Βουλή την οδηγία 2014/91/ΕΕ, όσο πιο άμεσα γίνεται, ώστε να ενισχυθεί η άποψη ότι υπάρχει σχετική πολιτική βούληση τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απάντηση του Γκ. Χαρδούβελη

Στην έγγραφη απάντησή του, ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ενημερώνει τους βουλευτές ότι η προθεσμία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι η 18η Μαρτίου 2016 και ότι η σύσταση σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής της.

«Αναφορικά με το θέμα της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (OΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις, διευκρινίζεται ότι η προθεσμία ενσωμάτωσης είναι η 18η Μαρτίου 2016, ενώ η σύσταση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από το υπουργείο Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής της», αναφέρει ειδικότερα ο υπουργός Οικονομικών.

Ταυτόχρονα ο κ. Χαρδούβελης παραπέμπει στις έγγραφες απαντήσεις που είχαν διαβιβαστεί παλαιότερα στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και τη Eurobank καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Από τα έγγραφα προκύπτει ότι οι Τράπεζες διαβεβαίωναν τους βουλευτές (σ.σ. είχε κατατεθεί ερώτηση το 2013 από τον ΣΥΡΙΖΑ) ότι οι αμοιβές των Προέδρων και των εκτελεστικών μελών των ΔΣ δεν ξεπερνούν τη συνολική ετήσια αμοιβή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι τηρείται ο νόμος για το ανώτατο ύψος των αποδοχών των στελεχών όσων τραπεζών έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση.

Επίσης γινόταν μνεία στην κατάργηση των bonus αλλά ποτέ δεν διαβιβάστηκαν στη Βουλή στοιχεία για τυχόν επιδόματα διευθυντικών στελεχών.

close menu