Επιχειρήσεις

Πειραιώς: Δάνεια 100 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίους

Στην άμεση χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με 100 εκατ. ευρώ, προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη χθες από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG), και την Τράπεζα Πειραιώς. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο χρηματοδοτείται από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW.

Mε τη συμφωνία αυτή ενεργοποιείται το υπο-ταμείο του IfG για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ευέλικτη χορήγηση δανείων με ανταγωνιστικούς όρους.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο ενός οργανωμένου σχεδιασμού αναχρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομίας, με έμφαση τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί θα προχωρήσει ήδη από το Δεκέμβριο, στη χορήγηση των παραπάνω δανείων.

Τα δάνεια αυτά:

-Θα προσφέρουν ελκυστικό επιτόκιο – χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η διαφορά για τις μικρές επιχειρήσεις.

-Θα χρηματοδοτούν νέες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων με τους προνομιακούς όρους της δράσης.

Ο σχεδιασμός της τράπεζας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέσα από τα 100 εκατ. ευρώ που της αντιστοιχούν βάση του παραπάνω προγράμματος, τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εταιριών που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται με επιλογή τέτοια που να διασφαλίζει ότι θα απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα των οποίων επιβαρύνεται από τα υψηλά επιτόκια της περιόδου που διανύουμε.

Όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τα κεφάλαια αυτά σε βάθος 7ετίας αναμένεται να χορηγηθούν δάνεια συνολικού ύψους 600 – 800 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς που παραδοσιακά στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας θα θέσει όλες της τις δυνάμεις στην επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς κρίνει ότι αποτελεί μία σημαντική δράση για τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

close menu