Οικονομία

Πολιτεία Καινοτομίας (πρώην ΧΡΩΠΕΙ): Άκαρπος για τρίτη φορά ο φιλόδοξος διαγωνισμός

Ήταν η τρίτη κατά σειρά παράταση καθώς η αρχική ημερομηνία ήταν για τις 27 Μαΐου, μετά ανανεώθηκε για τις 17 Ιουλίου και τέλος για τις 29 Σεπτεμβρίου, την περασμένη Παρασκευή, αλλά και πάλι δεν εμφανίστηκε κανένας επενδυτής

Ακόμα μια φορά ο διαγωνισμός για την υλοποίηση της πολυδιαφημισμένης από την κυβέρνηση Πολιτείας Καινοτομίας στο πρώην ακίνητο της πρώην ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς δεν τελεσφόρησε.

Πιο συγκεκριμένα η εκδήλωση ενδιαφέροντος που είχε οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου πέρασε άκαρπη, καθώς δεν τράβηξε το ενδιαφέρον κανενός επενδυτή.

Ήταν η τρίτη κατά σειρά παράταση καθώς η αρχική ημερομηνία ήταν για τις 27 Μαΐου, μετά ανανεώθηκε για τις 17 Ιουλίου και τέλος για τις 29 Σεπτεμβρίου, την περασμένη Παρασκευή.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο πως θα κινηθεί τούδε και στο εξής η αναθέτουσα Αρχή του έργου που είναι το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς οι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία, αλλά και πάλι να μην προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Έργο – σημαία της πρώτης διακυβέρνησης Μητσοτάκη

Να θυμίσουμε ότι το έργο ήταν στην «προμετωπίδα» της ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την πρώτη θητεία της, καθώς εξέφραζε το όραμα της για μια οικονομία που στοχεύει στο «μέλλον».

Τότε ο Κυρ. Μητσοτάκης κατά την πρώτη επίσκεψή του στις 30 Δεκεμβρίου του 2020 (επί κορονοϊού) στο κτίριο της ιδού Πειραιώς έλεγε: «Όλες οι σημαντικές πρωτεύουσες έχουν έναν αντίστοιχο πόλο καινοτομίας και ο χώρος εδώ προσφέρεται -και λόγω της ιστορίας του και λόγω της γεωγραφίας του και λόγω της θέσης του. Πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια, όταν θα κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ του τι υπήρχε και του τι θα δημιουργηθεί, θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που δρομολογήσαμε με τόσο μεγάλη ταχύτητα αυτή την εμβληματική προσπάθεια στον τομέα της καινοτομίας, που ουσιαστικά είναι και η γέφυρα που πρέπει να διασχίσει η πατρίδα μας για να κατακτήσει το μέλλον».

Και συνέχιζε, συνοδευόμενος κατά την αυτοψία στις παλαιές εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον υφυπουργό και υπεύθυνο του project Χρίστο Δήμα, τον υπουργό του Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή, Νίκο Παπαθανάση:  «Είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία που λέει πολλά για την ανικανότητα του ελληνικού κράτους να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του το γεγονός ότι επί σχεδόν 40 χρόνια αυτός ο χώρος, στο κέντρο της Αθήνας, παρέμενε πρακτικά εγκαταλελειμμένος. Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Ανάπτυξης, και ειδικά τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν, έτσι ώστε να δρομολογηθεί αυτό το σημαντικό έργο, να δημιουργηθεί σε αυτόν τον χώρο μία πραγματική Πολιτεία Καινοτομίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τι προβλέπει η ΣΔΙΤ

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού ΣΔΙΤ συνολικής διάρκειας 90 ετών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Το κόστος του έργου για το Κέντρο Καινοτομίας έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 347,32 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 280,1 εκατ. ευρώ).

Στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται η ανακατασκευή ή/και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών ή/και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας.

Τι πρόκειται να υλοποιηθεί

Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται:

(α) ο σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

(β) η χρηματοδότηση,

(γ) η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων στάθμευσης, καθώς και η ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου,

(δ) η οργάνωση και κατάλληλη διαμόρφωση του Ακινήτου προς τους σκοπούς του Έργου,

(ε) η εμπορική εκμετάλλευση του Ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τους σκοπούς του Έργου,

(στ) η διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(ζ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας,

(η) η επιστροφή του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του ανωτέρω Κέντρου Καινοτομίας.

Ποιο είναι το Κέντρο Καινοτομίας

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμουσυνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων, και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύει:

  • Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.
  • Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.
  • Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.
  • Στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την Καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας.
  • Στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας Τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των Τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης.
  • Στον σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.
  • Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Όλα αυτά βέβαια, αρκεί να προχωρήσει το project και βρεθεί επενδυτής.

ΒΑ.ΦΙ.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu