Ενέργεια

Πως διαμορφώνονται οι χρεώσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών χαι Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Με την απόφαση καθορίζονται οι κανόνες και τα  κριτήρια για τη διαμόρφωση των τελών και χρεώσεων που επιβάλλονται στους συμμετέχοντες στις Αγορές Ενέργειας.

Οπως αναφέρεται στο άρθρο 1 για την κατάρτιση της μεθοδολογίας, έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα βασικά κριτήρια και αρχές:
α. Τήρηση της αρχής της κοστοστρέφειας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας,
β. σταθερότητα των τιμών των τελών και χρεώσεων προς όφελος των Συμμετεχόντων,
γ. ανταγωνιστικά τέλη με σκοπό την προσέλκυση νέων Συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας στις αγορές,
δ. τέλη και χρεώσεις συγκρίσιμα με τα τέλη άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε αντίστοιχες αγορές με παρόμοια ωριμότητα,
ε. κάλυψη των δαπανών του ΕΧΕ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Εδώ το σχετικό φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης: FEK-2023-Tefxos B-06796-downloaded -02_12_2023

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu