Οικονομία

Προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της ΔΕΗ

Εστειλε επιστολή για επιθετική πολιτική στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας - Τι απάντησε η επιχείρηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή στη ΔΕΗ κάνοντας λόγο για επιθετική τιμολόγηση στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Προφανώς κάποιος έχει καταγγείλει τη ΔΕΗ για αυτή την πολιτική…

Η επιστολή αυτή έρχεται μετά την μείωση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας στην Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι σε όλη τη διάρκεια του 2023 η ελληνική αγορά ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά) ήταν ανάμεσα στις 3 ακριβότερες της Ελλάδας.

Ωστόσο μετά τον θόρυβο και τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, μετά τον Ιανουάριο του 2024 και με αφορμή τη θέσπιση νέων τιμολογίων, οι εταιρείες αναγκάστηκαν να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους καταναλωτές.

To iστορικό

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει πιθανή καταχρηστική συμπεριφορά της ΔEΗ στον τομέα χονδρικής της ελληνικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κοινοποίηση αιτιάσεων είναι ένα επίσημο βήμα στις έρευνες της Επιτροπής για ύποπτες παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους. Τα μέρη μπορούν στη συνέχεια να εξετάσουν τα έγγραφα του φακέλου έρευνας της Επιτροπής, να απαντήσουν γραπτώς και να ζητήσουν προφορική ακρόαση για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την υπόθεση ενώπιον εκπροσώπων της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα, αφού τα μέρη ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους, ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για παράβαση, μπορεί να εκδώσει απόφαση που απαγορεύει τη συμπεριφορά και επιβάλλει πρόστιμο έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση της αντιμονοπωλιακής έρευνας από την Επιτροπή σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η διάρκεια μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Μαργκρέτε Βεστάγκερ: Ανησυχούμε ότι η Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔEΗ, μπορεί να έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της πουλώντας σε τιμές κάτω του κόστους στη χονδρική αγορά για περισσότερα από έξι χρόνια. Η συμπεριφορά της ΔEΗ μείωσε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από περιβαλλοντικά καθαρότερες αντίπαλες γεννήτριές της. Η συμπεριφορά αυτή παρεμπόδισε επίσης τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής. Μια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά λιανικής σήμαινε ότι αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής δεν μετακυλίονταν στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Οι Έλληνες καταναλωτές μπορεί επομένως να έχουν υποφέρει από υψηλές τιμές λιανικής και μεγαλύτερη τοπική ρύπανση.

Τι απάντησε η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η Επιτροπή) απέστειλε σήμερα μια Ανακοίνωση Αιτιάσεων (Statement of Objections) στη ΔΕΗ σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η υπόθεση ξεκίνησε με τον έλεγχο στα γραφεία της ΔΕΗ τον Φεβρουάριο 2017 και οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2021. Η ΔΕΗ έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης. Οι αιτιάσεις της Επιτροπής σχετίζονται με την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Η υπόθεση αφορά περίοδο πριν τον επανασχεδιασμό της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model) αλλά κυρίως πολύ πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια μοντέρνα και βιώσιμη εταιρεία ενέργειας. Η ΔΕΗ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά της. Η Ανακοίνωση Αιτιάσεων αποτελεί ένα βήμα της έρευνας και όπως τονίζει και η Επιτροπή στη δήλωσή της, η επίδοση της δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu