Επιχειρήσεις

Profile: Παρουσίασε την πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων IMSplus 2.1

H Profile, εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει την πλήρως αναβαθμισμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων, IMSplus 2.1.

_x000D_

 

_x000D_

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα έκδοση της καταξιωμένης πλατφόρμας περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες λειτουργίες, για ολοκληρωμένες STP (Straight Through Processing) front-to-back εργασίες, ενώ παράλληλα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, με κύριους στόχους την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας και την βελτιστοποίηση του κόστους.

_x000D_

 

_x000D_

Ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των σύγχρονων εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων, οι «δεύτερης γενιάς» εκδόσεις των IMSplus Web και IMSplus Mobility αξιοποιούν πλήρως τις «έξυπνες» ψηφιακές τεχνολογίες, παρέχοντας υψηλή προστιθέμενη αξία και καινοτόμες υπηρεσίες για τους οργανισμούς και τους πελάτες τους. Ενδεικτικά, οι πρόσθετες λειτουργίες περιλαμβάνουν πολυδιάστατη ανάλυση των επενδύσεων και εργαλεία για την υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, με τα οποία επιτυγχάνεται η εξέλιξη από το «παραδοσιακό», σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας.

_x000D_

 

_x000D_

Η πλατφόρμα IMSplus 2.1 εμπλουτίστηκε επιπλέον με το νέο παραμετροποιήσιμο Wealth Management dashboard, με λειτουργίες για μέτρηση κινδύνου και ανάλυση σεναρίων, ενώ παράλληλα προσφέρει εύχρηστα εργαλεία για τη δημιουργία αναφορών και την υποστήριξη των αποφάσεων για κάθε ρόλο. Η συγκεκριμένη έκδοση παρέχει πρόσθετες δυνατότητες διασύνδεσης με διεθνείς custodians, fund providers και real-time διασυνδέσεις με market data providers (π.χ. Bloomberg) που αυτοματοποιούν την ενημέρωση δεδομένων και προσφέρουν «live» αποτιμήσεις και αναλύσεις στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού (smartphone/tablet).

_x000D_

 

_x000D_

Η έκδοση IMSplus 2.1, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση στη διεθνή πλατφόρμα της Profile και είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής της εταιρείας για συνεχή προϊοντική εξέλιξη με βάση τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ομάδα ανάπτυξης του IMSplus, παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς και με γνώμονα τη βέλτιστη υποστήριξη των χρηστών, ανανεώνει σε τακτική βάση τις δυνατότητες του συστήματος ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε κανονιστικές, τεχνολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

_x000D_

 

_x000D_

Η έμφαση της Profile στην καινοτομία και την συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς όχι μόνον μέσω της ανάθεσης έργων από υφιστάμενους και νέους πελάτες αλλά και μέσω των διακρίσεων που αποσπά εκ μέρους εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, είτε πρόκειται για κλαδικές μελέτες, είτε για επιχειρηματικές και προϊοντικές βραβεύσεις.

close menu