Επενδύσεις

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο βιολογικό έργο στη Θάσο

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 9,79 εκατ. ευρώ, η διάρκεια της σύμβασης είναι 84 μήνες και αναθέτουσα αρχή ο Δήμος Θάσου

Προκηρύχθηκε σύμβαση για το έργο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 9,79 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 84 μήνες.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Δήμος Θάσου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 25/10/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01/11/2023.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρίνου, θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Καλύβες (Πρίνος), Σκάλα Πρίνου και Δασάκι Πρίνου και μελετάται έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της Α΄ Φάσης (για πληθυσμό 20ετίας 5.200 ΙΠ), ενώ γίνεται κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για ανάλογη επέκταση των έργων για την κάλυψη των αναγκών της μελλοντικής Φάσης επέκτασης του έργου κατά την Β΄ Φάση (για πληθυσμό 40ετίας 11.500 ΙΠ).

Η μέθοδος επεξεργασίας θα είναι δευτεροβάθμια, όπου η βιολογική επεξεργασία θα γίνεται σε δεξαμενές επεξεργασίας (απονιτροποίηση – αερισμός/νιτροποίηση), ενεργού ιλύος και διαύγασης των επεξεργασμένων λυμάτων σε ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη διάταξη διαχωρισμού, με πλήρη απομάκρυνση του αζώτου και σταθεροποίηση της ιλύος.

close menu