Οικονομία

Προσλήψεις στην ΤτΕ: Εκπνέει η προθεσμία – Τα απαραίτητα προσόντα

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, επικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «Stanton Chase»

«Εκπνέει» αύριο, Τρίτη 30 Απριλίου η προθεσμία των αιτήσεων για τις προσλήψεις που προκήρυξε η Τράπεζα της Ελλάδος. Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα επιθυμεί την πλήρωση, κατόπιν επιλογής 25 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιακών της Μονάδων.

Τα απαραίτητα προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση, η οποία θα έχει αποκτηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανά Κωδικό Θέσης.

Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.

Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η Τράπεζα επικουρείται κατά τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων από τη Συμβουλευτική Εταιρεία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού «Stanton Chase», μέσω της δημοσίευσης σχετικών αγγελιών εργασίας από την Εταιρεία στον ακόλουθο σύνδεσμο, εδώ,

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, επικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «Stanton Chase».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu