Επιχειρήσεις

Πρόστιμο 60.000 ευρώ στη doValue Greece για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις σε οφειλέτη

Ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Αναστάσιος Πανούσης.

Το πρόστιμο επέβαλε η η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της ΓΓ Εμπορίου του ΥΠΑΝ, καθώς η συγκεκριμένη οφειλή είχε ρυθμισθεί με δικαστική απόφαση

Διοικητικό πρόστιμο 60.000 ευρώ επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στη DoValue Greece – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.) επειδή προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις και σε αποστολή εξώδικης επιστολής για ενημέρωση οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, η οποία, ωστόσο, είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν.3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα.

Επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν καταγγελία για παράβαση της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/ (πληροφορίες στην τηλεφωνική γραμμή 1520).

close menu