Επιχειρήσεις

«Πρώτο Ένσημο»: Ανοιξε το «ΕΡΓΑΝΗ» για διορθώσεις τραπεζικού λογαριασμού

Διαθέσιμο θα είναι από σήμερα 12 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Πρώτο Ένσημο» και στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 (+50.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, για διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), που έχει δηλωθεί, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, προκειμένου να καταβληθεί η προβλεπόμενη επιδότηση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι δυνατές οι εξής διορθώσεις:

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο».
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, στην περίπτωση ωφελούμενου του Πρώτου Ενσήμου που δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής του στο πρόγραμμα, θα πρέπει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να την υποβάλει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω αίτηση ή η ορθή επανάληψη αυτής υποβάλλεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία https://supportemployees.services.gov.gr και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Υπενθυμίζεται ότι το «Πρώτο Ένσημο» αφορά σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης – που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως – επιδοτείται με 600 ευρώ.

close menu