Οικονομία

Πτώση 4,2% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Υποχώρηση 4,2% κατέγραψε σε ετήσια βάση τον Αύγουστο ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία , επηρεαζόμενος από την μεγάλη υποχώρηση του τζίρου των κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 4,2%, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκάμηνου Σεπτεμβρίου 2013 – Αυγούστου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Σεπτεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 4,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Η μείωση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 4,2% το μήνα Αύγουστο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

    Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων κατά 28,5%, λόγω των μειώσεων των δεικτών των κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
    Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 3,8%, λόγω των μειώσεων των δεικτών των κλάδων ειδών ένδυσης, ξύλου και φελλού, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 

Οικονομία

close menu