Επιχειρήσεις

Ρυθμίσεις για ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ στο πολυνομοσχέδιο του Μεταφορών

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων».

Δικαιώνοντας απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει διατάξεις για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τη ΓΑΙΑΟΣΕ, την επιβολή τέλους υπέρ των ατόμων με αναπηρία σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες, τη δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους του ελέγχου των εισιτηρίων στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης, αλλά και το ΚΤΕΛ, την εξομοίωση των προστίμων ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών, αλλά και λεωφορείων. Ακόμη ρυθμίζει θέματα παραχώρησης αδειών λειτουργίας σε υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, ίδρυσης ιδιωτικών ΚΤΕΟ αλλά και αδειοδότησης υδατοδρομίων. Από το πολυνομοσχέδιο δεν λείπουν ακόμη ρυθμίσεις που αφορούν την ΕΥΔΑΠ, τις τηλεπικοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η μεταβίβαση του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού στη ΓΑΙΑΟΣΕ, η ανάθεση των επιδοτούμενων σιδηροδρομικών γραμμών στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ με ετήσια αποζημίωση 50 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανάθεση της συντήρησης του τροχαίου υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ για διάστημα 10 ετών, με όρους αγοράς.

Οι κυριότερες διατάξεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι:

* Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας.

Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ περιλαμβάνονται:

α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,

β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,

γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν.

* Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

* Η παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές έως και το 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από το Δημόσιο, για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50 εκατ. ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ανατίθεται από τη ΡΑΕΜ με διαγωνιστική διαδικασία.

* Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) για διάρκεια δέκα ετών, με όρους αγοράς.

Επίσης, προβλέπεται η σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, αποστολή της οποίας θα είναι η διερεύνηση κάθε σιδηροδρομικού ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα.

Τέλος υπέρ ΑΜΕΑ

Παράλληλα στο ίδιο νομοσχέδιο καθορίζεται τέλος υπέρ των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες τους οποίους την διαχείριση έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων.

Επίσης, επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).

Τα έσοδα από την επιβολή ενός τέτοιου τέλους θα εξαρτηθούν από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία θα καθορίζεται το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους και η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης αυτού.

Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση επιβάλλονται τέλη για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης, βαρών και απονηολόγησης αεροσκαφών από την ΥΠΑ.

Έλεγχος κομίστρου των συγκοινωνιών

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων και τον έλεγχο των κομίστρων στα μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα, προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους του ελέγχου των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης, αλλά και το ΚΤΕΛ.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους παραβάτες είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.

Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ).

Καταργείται υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΘ για διπλασιασμό του προστίμου μετά την 20η ημέρα από την επιβολή του και υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΑ περί πολλαπλασιασμού του προστίμου μετά την παρέλευση του 20ημέρου από την επιβολή του προστίμου.

Επίσης, όσον αφορά τους Συγκοινωνιακούς Φορείς (Αθήνας και Θεσσαλονίκης), αν το πρόστιμο δεν εισπραχθεί εντός του 60ημέρου διαβιβάζεται στην οικεία ΔΟΥ και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο στο πενταπλάσιο του ύψους του. Προβλέπεται να αποδίδεται από τη ΔΟΥ στον οικείο συγκοινωνιακό φορέα το ποσό του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου, εξασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα στους συγκοινωνιακούς φορείς.

Φορτηγά

Την εξομοίωση των προστίμων ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών, αλλά και λεωφορείων σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπει σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι παραβάσεις της νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης και η κατάταξη των παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, προσδιορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση, πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.

Η σοβαρότητα μιας παράβασης καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια: την πιθανότητα να δημιουργήσει κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του παραβάτη ή τρίτων ή όχληση, την πιθανότητα να προκαλέσει ζημία του περιβάλλοντος ή του οδικού δικτύου, τη δυνατότητά της να εμποδίσει τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας οδικών μεταφορών από τα αρμόδια όργανα ή να αλλοιώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου και τέλος τη δυνατότητά της να προκαλέσει διατάραξη της αγοράς των εθνικών εμπορευματικών και/ή επιβατικών μεταφορών. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογα με την παράβαση.

Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων – ΚΤΕΟ

Επίσης, με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα, όπως η παραχώρηση άδειας λειτουργίας σε υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και αποδεδειγμένα λειτουργούσαν έως το τέλος του 2012, καθώς επίσης και 3ετούς προσωρινής άδειας σε συνεργεία που βρίσκονται σε σημεία που έχουν αναθεωρηθεί οι χρήσεις γης.

Ακόμη με σχετικό άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Για την Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε Θεσσαλονίκης επιτρέπεται σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές με χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου καθώς και σε περιοχές με χρήσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης και παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης. Επίσης καθορίζονται οι αποστάσεις τους από σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες εύφλεκτων υλικών.

Ακόμη, όσα πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις δεν χαρακτηρίζονται ως σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, δεν επιτρέπεται να συνδέονται απ΄ ευθείας με τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για λόγους εξασφάλισης της οδικής ασφάλειας.

Υδατοδρόμια

Σε ότι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των υδατοδρομίων εισέρχεται και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που αναλαμβάνει την εξέταση της καταλληλότητας της εκάστοτε προτεινόμενης περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας, αλλά και για θέματα που άπτονται της Συνθήκης Σένγκεν, καθώς και για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών, ακόμη και για αδειοδότηση σε λίμνη.

EYΔΑΠ

Παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να δραστηριοποιηθεί σε όλες της περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, πλην των δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες σήμερα βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητας της, όμως έχουν ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης.

Επίσης το ίδιο προβλέπεται και σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης με κάθε ενδιαφερόμενο Δήμο.

Τηλεπικοινωνίες

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, επιλύονται επείγοντα ζητήματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών, που σχετίζονται με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα αυτό, αλλά και με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η αδειοδότηση και οι εγκρίσεις τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών, η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, η διόρθωση και επικαιροποίηση των μελετών ραδιοεκπομπών και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι περιπτώσεις ανάκλησης των πιστοποιητικών πληρότητας των κατασκευών κεραιών, καθώς και θέματα ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ΕΕΤΤ και αξιοποίησης του αποθεματικού της.

Ειδικότερα, θεσπίζεται παράβολο κατά την υποβολή καταγγελιών για τις οποίες απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ., ενώ διευκολύνεται η άσκηση του έργου και των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ μέσω της πρόβλεψης για:

α. αύξηση του αριθμού των προσώπων που μπορούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε αυτή από 2 σε 5,

β. για πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ,

γ. απασχόληση μέχρι 5 ασκούμενων δικηγόρων στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών.

Ακόμη, ρυθμίζονται επείγοντα θέματα του τομέα των δημοσίων έργων, που αφορούν την άρση εμποδίων και διευκολύνσεις στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε όλα τα δημόσια έργα, αλλά και διευκολύνσεις στην ανανέωση των πτυχίων των μηχανικών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξοικονόμηση πόρων.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu