Επιχειρήσεις

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Προοδευτική

Συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, πέρα από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού, επιδιώκει η διοίκηση της Προοδευτική.

Η εταιρεία διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της πως πρόθεσή της είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός  αυτής.   

Επίσης, η διοίκηση για τη χρήση του 2014 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεών της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις, να αυξηθεί η ρευστότητά της και  με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση ελπίζει μετά από διαβουλεύσεις με το ΥΠΟΙΚ,  ότι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα έχει γίνει τουλάχιστον ο συμψηφισμός των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής.

Αναφορικά με την ληξιπρόθεσμη οφειλή της Τράπεζας Πειραιώς η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει επιστολή – πρόταση επαναρρύθμισης  της οφειλής και αναμένεται η απάντηση της τράπεζας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι μετά την δημοσίευση της εταιρείας, για την προσφυγή της κοινοπραξίας Προοδευτική ΑΤΕ – Αθηνά ΑΤΕ κατά του ρουμανικού δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην Κραϊόβα Ρουμανίας και το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της κοινοπραξίας και υποχρεώνει το ρουμανικό δημόσιο να καταβάλει στην κοινοπραξία το ποσό των 6,1 εκατ. ευρώ,  εκτιμά ότι θα εισπράξει έως 31.12.2014 τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ προκειμένου αυτά να διατεθούν έναντι των υπολοίπων υποχρεώσεων (τράπεζες, πιστωτές, κλπ.)

Μετά την πραγματοποίηση του συμψηφισμού των χρεών και με δεδομένο ότι η εταιρεία θα διαθέτει φορολογική ενημερότητα θα επιδιώξει να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και υπεργολαβιών.

close menu