Επιχειρήσεις

ΣΕΒ: Υπέγραψε με Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης.

Η σύμβαση έχει έναρξη ισχύος από 1η Απριλίου 2023 και καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων.

Ειδικότερα, η νέα σύμβαση για την τριετία 2023 – 2026 προβλέπει συνολική ονομαστική αύξηση +4,5%, αύξηση του επιδόματος εγκατάστασης στα €95 και χρονική αναμόρφωση των εισαγωγικών κλιμακίων σε όλες τις μισθολογικές κατηγορίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, τόνισε ότι «ο ΣΕΒ, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κλαδικών συνδέσμων μελών του, υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2023 -2026, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συλλογική αυτονομία και τη βούληση των εργαζομένων και των εργοδοτών να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα και με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας».
Σημειώνεται ότι ο κλάδος της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία απασχολώντας πάνω από 2.500 εργαζόμενους.
Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της σύμβασης.

close menu