Επιχειρήσεις

ΣΕΒ: Υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2023-2026

Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Απριλίου 2023, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων

Ο ΣΕΒ υπέγραψε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Απριλίου 2023, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων.

Ειδικότερα, η νέα σύμβαση για την τριετία 2023 – 2026 προβλέπει συνολική ονομαστική αύξηση +4,5%, αύξηση του επιδόματος εγκατάστασης στα €95 και χρονική αναμόρφωση των εισαγωγικών κλιμακίων σε όλες τις μισθολογικές κατηγορίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, τόνισε ότι «ο ΣΕΒ, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κλαδικών συνδέσμων μελών του, υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2023 -2026, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συλλογική αυτονομία και τη βούληση των εργαζομένων και των εργοδοτών να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα και με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας».

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία απασχολώντας πάνω από 2.500 εργαζόμενους.

close menu