Οικονομία

Στα 377,76 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές- απλήρωτες συναλλαγματικές στο 11μηνο

Στα 377,76 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Νοεμβρίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 329,7 εκατ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου 2014. Στο αντίστοιχο 11μηνο του 2013 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές αθροιζόμενες ανέρχονταν σε 614 εκατ. ευρώ.
 
Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Νοεμβρίου στα 298,1 εκατ. ευρώ, από 255,8 εκατ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 79,6 εκατ. ευρώ, από 73,8 εκατ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου.

Το Νοέμβριο σφραγίσθηκαν 1.254 ακάλυπτες επιταγές αξίας 42,2 εκατ. ευρώ, ενώ αποσύρθηκαν 3.719 απλήρωτες συναλλαγματικές  αξίας 5,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 18.741 τεμάχια, 41,65% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 50.857, καταγράφοντας μείωση 34,25% εν συγκρίσει με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013.

Οικονομία

close menu