Επιχειρήσεις

Στα 94 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο γ’ 3μηνο

Στα 94 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο γ’ 3μηνο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 24,3%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν το προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης, στο 37,6%, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 5% στα 1,4 δισ. ευρώ.
_x000D_

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις μας στην Ελλάδα συνεχίζουν να σταθεροποιούνται, κάτι που αντανακλάται στα έσοδά μας. Στη σταθερή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης σημειώνουν ισχυρά αποτελέσματα, ενώ στην κινητή τα έσοδα από υπηρεσίες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα. Οι επιδόσεις αυτές αντιστάθμισαν μερικώς τα χαμηλότερα έσοδα στις διεθνείς μας δραστηριότητες στην κινητή τηλεφωνία, που επηρεάστηκαν από τη μείωση των τελών τερματισμού και τον έντονο ανταγωνισμό. Χάρη στη σταθερή μας προσπάθεια για συγκράτηση του κόστους, ενισχύσαμε δυναμικά την κερδοφορία EBITDA και τα καθαρά μας κέρδη, ενώ αυξήσαμε τις λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές μας ροές.

_x000D_

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπειρία που παρέχουμε στους πελάτες μας. Γι’ αυτό συνεχίσαμε να επενδύουμε δυναμικά, χτίζοντας τα ταχύτερα και πιο αξιόπιστα δίκτυα σε σταθερή και κινητή, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο που παρέχουμε στους πελάτες τηλεόρασης. Ταυτόχρονα, βελτιώσαμε περαιτέρω τα οικονομικά μας μεγέθη, καθιστώντας τον Όμιλο έναν από τους ισχυρότερους και πιο υγιείς παρόχους στην Ευρώπη. Σε ένα περιβάλλον που παραμένει αντίξοο, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει για ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €500 εκατ. για το 2014 και ότι θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε ισχυρή κερδοφορία και ταμειακές ροές τόσο μέχρι το τέλος της χρονιάς, όσο και το 2015».

_x000D_

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ

_x000D_

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

_x000D_

 

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

(Εκατ, € )

_x000D_

_x000D_

Γτρίμηνο 2014

_x000D_

_x000D_

Γτρίμηνο 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Εννεάμηνο 2014

_x000D_

_x000D_

Εννεάμηνο 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

_x000D_

_x000D_

376,4

_x000D_

_x000D_

388,1

_x000D_

_x000D_

-3,0%

_x000D_

_x000D_

1.119,5

_x000D_

_x000D_

1.165,1

_x000D_

_x000D_

-3,9%

_x000D_

_x000D_

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

_x000D_

_x000D_

151,3

_x000D_

_x000D_

152,6

_x000D_

_x000D_

-0,9%

_x000D_

_x000D_

457,7

_x000D_

_x000D_

446,8

_x000D_

_x000D_

+2,4%

_x000D_

_x000D_

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

_x000D_

_x000D_

329,4

_x000D_

_x000D_

354,2

_x000D_

_x000D_

-7,0%

_x000D_

_x000D_

936,9

_x000D_

_x000D_

1.005,7

_x000D_

_x000D_

-6,8%

_x000D_

_x000D_

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

_x000D_

_x000D_

107,0

_x000D_

_x000D_

116,0

_x000D_

_x000D_

-7,8%

_x000D_

_x000D_

326,8

_x000D_

_x000D_

335,6

_x000D_

_x000D_

-2,6%

_x000D_

_x000D_

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

_x000D_

_x000D_

21,3

_x000D_

_x000D_

24,9

_x000D_

_x000D_

-14,5%

_x000D_

_x000D_

61,1

_x000D_

_x000D_

63,9

_x000D_

_x000D_

-4,4%

_x000D_

_x000D_

Λοιπά

_x000D_

_x000D_

111,5

_x000D_

_x000D_

118,9

_x000D_

_x000D_

-6,2%

_x000D_

_x000D_

315,5

_x000D_

_x000D_

318,0

_x000D_

_x000D_

-0,8%

_x000D_

_x000D_

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)

_x000D_

_x000D_

(109,3)

_x000D_

_x000D_

(114,8)

_x000D_

_x000D_

-4,8%

_x000D_

_x000D_

(315,6)

_x000D_

_x000D_

(326,5)

_x000D_

_x000D_

-3,3%

_x000D_

_x000D_

ΣΥΝΟΛΟ

_x000D_

_x000D_

987,6

_x000D_

_x000D_

1.039,9

_x000D_

_x000D_

-5,0%

_x000D_

_x000D_

2.901,9

_x000D_

_x000D_

3.008,6

_x000D_

_x000D_

-3,5%

_x000D_

_x000D_

Λοιπάέσοδα

_x000D_

_x000D_

16,7

_x000D_

_x000D_

14,1

_x000D_

_x000D_

+18,4%

_x000D_

_x000D_

43,0

_x000D_

_x000D_

28,4

_x000D_

_x000D_

+51,4%

_x000D_

        

_x000D_

Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η HellasSat περιλαμβάνεται στο Εννεάμηνο 2013)

_x000D_

Το Γ΄ τρίμηνο του 2014, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε μείωση 5% στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν μειωθεί κατά 3% στο τρίμηνο.

_x000D_

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα κατέγραψαν μείωση 3%, συνεχίζοντας την πολυετή τάση μείωσης του ρυθμού πτώσης των εσόδων από τρίμηνο σε τρίμηνο. Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,9% το Γ’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της μικρότερης αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και μεγάλα έργα ICT. Τα συνολικά έσοδα στην κινητή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 7,5% στο τρίμηνο, λόγω των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ρουμανία και την Αλβανία και των αντίξοων συνθηκών σε όλες τις αγορές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7%, εν μέρει λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ενώ η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κατά 5,3% καταδεικνύει τάσεις βελτίωσης από τρίμηνο σε τρίμηνο. Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 7,8%, θα είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 9% εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού τον Απρίλιο του 2014. Στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 14,5%, ενώ θα είχαν αυξηθεί κατά 5% χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €111,5 εκατ. σημειώνοντας πτώση 6,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών διασύνδεσης και της κίνησης στην OTE Globe.

_x000D_

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €633,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 6,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013.Ως αποτέλεσμα του πρόσφατου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 31% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και κατά 16,9% σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €461,7 εκατ., μειωμένα κατά 1,5% στο τρίμηνο, παρά την επίδραση του κόστους αλλαγής εταιρικής επωνυμίας και της επιβολής φόρων υποδομών που εφαρμόστηκαν φέτος στη Ρουμανία.

_x000D_

Το Γ’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €371,1 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,1%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDAαυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, κατά 8,9% στο τρίμηνο, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου κατά 440 μονάδες βάσης σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο του 2013, σε 40,1%. Εξαιρουμένης της επίδρασης των αλλαγών στα τέλη τερματισμού, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου θα είχε οριακή αύξηση.

_x000D_

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% στο τρίμηνο, σε €68 εκατ., εκ των οποίων τα €30 εκατ. αφορούν στην έκδοση και επαναγορά ομολόγων. Η συνολική σημαντική μείωση των τόκων οφείλεται στον μειωμένο δανεισμό και κόστος χρηματοδότησης.

_x000D_

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €94,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 24,3% σε σχέση με €75,8 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013.

_x000D_

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

_x000D_

 

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

(Εκατ, € )

_x000D_

_x000D_

Γτρίμηνο 2014

_x000D_

_x000D_

Γτρίμηνο 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Εννεάμηνο 2014

_x000D_

_x000D_

Εννεάμηνο 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Καθαρά Κέρδη

_x000D_

_x000D_

69,1

_x000D_

_x000D_

252,6

_x000D_

_x000D_

-72,6%

_x000D_

_x000D_

194,2

_x000D_

_x000D_

476,5

_x000D_

_x000D_

-59,2%

_x000D_

_x000D_

Κέρδη από πωλήσεις θυγατρικών και από αναβαλλόμενους φόρους

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

(185,3)

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

(300,9)

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

_x000D_

_x000D_

3,0

_x000D_

_x000D_

8,5

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

7,5

_x000D_

_x000D_

14,3

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Έξοδα έκδοσης και επαναγοράς ομολόγων

_x000D_

_x000D_

22,2

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

22,2

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη

_x000D_

_x000D_

94,2

_x000D_

_x000D_

75,8

_x000D_

_x000D_

+24,3%

_x000D_

_x000D_

223,8

_x000D_

_x000D_

189,9

_x000D_

_x000D_

+17,9%

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €149,8 εκατ., καθώς ο ΟΤΕ επιταχύνει τις επενδύσεις στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €51,5 εκατ., €32,5 εκατ. και €61 εκατ. αντίστοιχα.

_x000D_

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €276,2 εκατ., αυξημένες κατά 29,3% σε σχέση με €213,6 εκατ. την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, κυρίως λόγω του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης.

_x000D_

Παρά την εκροή €30 εκατ. για την έκδοση και επαναγορά ομολόγων, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) αυξήθηκαν κατά 20,3% το Γ΄ τρίμηνο 2014 και διαμορφώθηκαν στα €126,4 εκατ.

_x000D_

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,4 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, μειωμένος κατά 14,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1 φορά το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο Όμιλος κατείχε €4,2 εκατ. σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.

_x000D_

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

_x000D_

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

(Εκατ, € )

_x000D_

_x000D_

30 Σεπτεμβρίου

_x000D_

2014

_x000D_

_x000D_

31 Δεκεμβρίου

_x000D_

2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

30 Σεπτεμβρίου

_x000D_

2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Βραχυπρόθεσμα:

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

– Τραπεζικά δάνεια

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

11,0

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

1,4

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα: 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

-Ομόλογα

_x000D_

_x000D_

2.564,8

_x000D_

_x000D_

2.735,6

_x000D_

_x000D_

-6,2%

_x000D_

_x000D_

2.736,0

_x000D_

_x000D_

-6,3%

_x000D_

_x000D_

– Τραπεζικά δάνεια

_x000D_

_x000D_

176,9

_x000D_

_x000D_

209,8

_x000D_

_x000D_

-15,7%

_x000D_

_x000D_

650,4

_x000D_

_x000D_

-72,8%

_x000D_

_x000D_

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

_x000D_

_x000D_

2.741,7

_x000D_

_x000D_

2.956,4

_x000D_

_x000D_

-7,3%

_x000D_

_x000D_

3.387,8

_x000D_

_x000D_

19,1%

_x000D_

_x000D_

Ταμειακά Διαθέσιμα

_x000D_

_x000D_

1.310,1

_x000D_

_x000D_

1.444,3

_x000D_

_x000D_

-9,3%

_x000D_

_x000D_

1.707,2

_x000D_

_x000D_

-23,3%

_x000D_

_x000D_

Καθαρός Δανεισμός

_x000D_

_x000D_

1.431,6

_x000D_

_x000D_

1.512,1

_x000D_

_x000D_

-5,3%

_x000D_

_x000D_

1.680,6

_x000D_

_x000D_

-14,8%

_x000D_

_x000D_

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

_x000D_

_x000D_

4,2

_x000D_

_x000D_

16,5

_x000D_

_x000D_

-74,5%

_x000D_

_x000D_

15,8

_x000D_

_x000D_

-73,4%

_x000D_

_x000D_

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

_x000D_

_x000D_

1.427,4

_x000D_

_x000D_

1.495,6

_x000D_

_x000D_

-4,6%

_x000D_

_x000D_

1.664,8

_x000D_

_x000D_

-14,3%

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

_x000D_

                                                                                 

_x000D_

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

30 Σεπτεμβρίου

_x000D_

2014

_x000D_

_x000D_

30 Σεπτεμβρίου 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

PSTN συνδέσεις

_x000D_

_x000D_

2.435.562

_x000D_

_x000D_

2.579.272

_x000D_

_x000D_

-5,6%

_x000D_

_x000D_

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)

_x000D_

_x000D_

339.277

_x000D_

_x000D_

366.973

_x000D_

_x000D_

-7,5%

_x000D_

_x000D_

Άλλες συνδέσεις (MSAN)

_x000D_

_x000D_

13.104

_x000D_

_x000D_

6.685

_x000D_

_x000D_

+96,0%

_x000D_

_x000D_

Σύνολο Συνδέσεων ΟΤΕ

_x000D_

_x000D_

2.787.943

_x000D_

_x000D_

2.952.930

_x000D_

_x000D_

-5,6%

_x000D_

_x000D_

Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)

_x000D_

_x000D_

39.178

_x000D_

_x000D_

51.817

_x000D_

_x000D_

-24,4%

_x000D_

_x000D_

Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (exWLR)

_x000D_

_x000D_

2.748.765

_x000D_

_x000D_

2.901.113

_x000D_

_x000D_

-5,3%

_x000D_

_x000D_

Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE

_x000D_

_x000D_

1.358.841

_x000D_

_x000D_

1.271.449

_x000D_

_x000D_

+6,9%

_x000D_

_x000D_

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

_x000D_

_x000D_

1.334.894

_x000D_

_x000D_

1.245.258

_x000D_

_x000D_

+7,2%

_x000D_

_x000D_

Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)

_x000D_

_x000D_

320.578

_x000D_

_x000D_

218.066

_x000D_

_x000D_

+47,0%

_x000D_

_x000D_

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)

_x000D_

_x000D_

1.984.977

_x000D_

_x000D_

1.860.749

_x000D_

_x000D_

+6,7%

_x000D_

_x000D_

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) έχασε λιγότερες από 17.000 γραμμές, σημειώνοντας ένα ακόμη τρίμηνο με μικρές απώλειες παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον (Β’ τρίμηνο 2014: -6.000, Α’ τρίμηνο 2014: -9.000, Δ’ τρίμηνο 2013: -6.000, Γ’ τρίμηνο 2013: -42.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 31.000 γραμμές λιανικής, σε σχέση με 29.000 το Β’ τρίμηνο του 2014 και 52.000 το Γ’ τρίμηνο του 2013. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 14.000 σε σχέση με 23.000 το Β’ τρίμηνο του 2014.

_x000D_

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 25.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 49% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.335.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 78.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, διευρύνοντας την πελατειακή βάση της υπηρεσίας, που είχε διατεθεί εμπορικά στα τέλη του 2012, παρά τις συνθήκες της αγοράς. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, για να διατηρήσει τους πελάτες του και να τους παρέχει ακόμη καλύτερα πακέτα υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες VDSL σημειώνουν μεγάλη ανταπόκριση, καθώς ήδη είναι διαθέσιμες σε μια συνολική αγορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στόχος του ΟΤΕ είναι η πληθυσμιακή κάλυψη της υπηρεσίας να φθάνει το 30% μέχρι το τέλος του 2014.

_x000D_

Επιπλέον, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σημαντική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 321.000, με την προσέλκυση 25.000 πελατών στο τρίμηνο. Στις 15 Οκτωβρίου 2014, ο ΟΤΕ εμπλούτισε περαιτέρω το περιεχόμενο των υπηρεσιών τηλεόρασης με την απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των δύο δημοφιλέστερων αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, των UEFA Champions League και UEFA Europa League, από την επόμενη σεζόν και για τρία χρόνια.

_x000D_

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

_x000D_

 

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

(Εκατ.€ )

_x000D_

_x000D_

Γ’ τρίμηνο 2014

_x000D_

_x000D_

Γ’ τρίμηνο 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Εννεάμηνο 2014

_x000D_

_x000D_

Εννεάμηνο 2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Κύκλος Εργασιών

_x000D_

_x000D_

376,4

_x000D_

_x000D_

388,1

_x000D_

_x000D_

-3,0%

_x000D_

_x000D_

1.119,5

_x000D_

_x000D_

1.165,1

_x000D_

_x000D_

-3,9%

_x000D_

_x000D_

– Έσοδα λιανικής σταθερής

_x000D_

_x000D_

217,1

_x000D_

_x000D_

221,1

_x000D_

_x000D_

-1,8%

_x000D_

_x000D_

647,8

_x000D_

_x000D_

664,1

_x000D_

_x000D_

-2,5%

_x000D_

_x000D_

– Έσοδα χονδρικής σταθερής

_x000D_

_x000D_

82,1

_x000D_

_x000D_

86,4

_x000D_

_x000D_

-5,0%

_x000D_

_x000D_

246,8

_x000D_

_x000D_

258,0

_x000D_

_x000D_

-4,3%

_x000D_

_x000D_

– Λοιπά

_x000D_

_x000D_

77,2

_x000D_

_x000D_

80,6

_x000D_

_x000D_

-4,2%

_x000D_

_x000D_

224,9

_x000D_

_x000D_

243,0

_x000D_

_x000D_

-7,4%

_x000D_

_x000D_

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά

_x000D_

_x000D_

1,5

_x000D_

_x000D_

6,8

_x000D_

_x000D_

-77,9%

_x000D_

_x000D_

2,2

_x000D_

_x000D_

9,0

_x000D_

_x000D_

-75,6%

_x000D_

_x000D_

EBITDA

_x000D_

_x000D_

150,8

_x000D_

_x000D_

138,5

_x000D_

_x000D_

+8,9%

_x000D_

_x000D_

432,5

_x000D_

_x000D_

408,6

_x000D_

_x000D_

+5,8%

_x000D_

_x000D_

Περιθώριο EBITDA %

_x000D_

_x000D_

40,1%

_x000D_

_x000D_

35,7%

_x000D_

_x000D_

+4,4μον

_x000D_

_x000D_

38,6%

_x000D_

_x000D_

35,1%

_x000D_

_x000D_

+3,5μον

_x000D_

_x000D_

Προσαρμοσμένο EBITDA*

_x000D_

_x000D_

150,8

_x000D_

_x000D_

138,5

_x000D_

_x000D_

+8,9%

_x000D_

_x000D_

432,5

_x000D_

_x000D_

408,6

_x000D_

_x000D_

+5,8%

_x000D_

_x000D_

Περιθώριο EBITDA %

_x000D_

_x000D_

40,1%

_x000D_

_x000D_

35,7%

_x000D_

_x000D_

+4,4μον

_x000D_

_x000D_

38,6%

_x000D_

_x000D_

35,1%

_x000D_

_x000D_

+3,5μον

_x000D_

_x000D_

Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ)

_x000D_

_x000D_

82,0

_x000D_

_x000D_

60,6

_x000D_

_x000D_

+35,3%

_x000D_

_x000D_

225,3

_x000D_

_x000D_

187,6

_x000D_

_x000D_

+20,1%

_x000D_

_x000D_

Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμός

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

0,0

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Αποσβέσεις

_x000D_

_x000D_

(68,8)

_x000D_

_x000D_

(77,9)

_x000D_

_x000D_

-11,7%

_x000D_

_x000D_

(207,2)

_x000D_

_x000D_

(221,0)

_x000D_

_x000D_

-6,2%

_x000D_

_x000D_

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

_x000D_

Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 3% το Γ’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας συνεχιζόμενη βελτίωση από τις αρχές του 2013. Τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά μόλις 1,8% το τρίμηνο. Πρόκειται για τη μικρότερη μείωση εσόδων που έχει επιτύχει η εταιρεία εδώ και χρόνια στη βασική αυτή κατηγορία υπηρεσιών.

_x000D_

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας μείωση 11,4% σε σχέση με τα €256,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013. Η μείωση αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των εσόδων. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 31%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 20,6% των συνολικών εσόδων, σημαντικά μειωμένο από 29% το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2013. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDAσημείωσε εκ νέου βελτίωση και ανήλθε σε 40,1%, καταγράφοντας αύξηση 4,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013.

_x000D_

2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

_x000D_

 

_x000D_

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

30 Σεπτεμβρίου 2014

_x000D_

_x000D_

30 Σεπτεμβρίου

_x000D_

2013

_x000D_

_x000D_

+/- %

_x000D_

_x000D_

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας (περιλαμβάνει CDMA)

_x000D_

_x000D_

2.166.417

_x000D_

_x000D_

2.270.045

_x000D_

_x000D_

-4,6%

_x000D_

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις