Οικονομία

Σταϊκούρας: Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται

Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δήλωσε ο Χρ. Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στη συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα:
– Οι απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές συνεχίζουν να υλοποιούνται.
– Χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται.
– Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
– Ο χρηματοοικονομικός τομέας, μετά την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και την ολοκλήρωση των ελέγχων ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια παροχής ρευστότητας στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, το 2014:

1ον. Η χώρα θα παρουσιάσει, μετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6%, από -3,9% το 2013.
Τα σημερινά δεδομένα καθιστούν αυτή την πρόβλεψη αν όχι συντηρητική, τουλάχιστον ρεαλιστική.
Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα, εποχικά διορθωμένα, τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 0,8% το 1ο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013, αύξηση 0,3% το 2ο τρίμηνο σε σχέση με το 1ο τρίμηνο και αύξηση 0,7% το 3ο τρίμηνο σε σχέση με το 2ο τρίμηνο.
Και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το 3ο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2013.
Αυτή η εκτίμηση για όλο το έτος, βασίζεται, κυρίως, στις ενδείξεις σταθεροποίησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, ανάκαμψης των επενδύσεων, ενίσχυσης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.
Σε αυτό το σημείο, μία παρατήρηση μετά από αιτιάσεις Συναδέλφων:
Οι διαφοροποιήσεις στα βασικά συστατικά της ανάπτυξης, μεταξύ Προσχεδίου και Σχεδίου Προϋπολογισμού, δεν οφείλονται σε μεταβολή των εκτιμήσεων της Κυβέρνησης, αλλά στην αναθεώρηση από την ΕΛΣΤΑΤ των εθνικών λογαρισμών για την περίοδο 1996-2013, που συντελέστηκε μετά τη δημοσιοποίηση του Προσχεδίου.
Αναθεώρηση, που βελτιώνει τις εκτιμήσεις για την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές.  

2ον. Η ανεργία, επί αρκετούς μήνες, αν και οριακά, υποχωρεί.
Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας, τον Αύγουστο, διαμορφώθηκε στο 25,9%, από 27,8% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
Επίσης, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικό και καλύτερο από το 2013.
Το μέσο ποσοστό ανεργίας, σε εθνικολογιστική βάση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 24,8%, από 25,5% το 2013.
Βέβαια, η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή.
Ενώ, τα υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων αποδεικνύουν το διαρθρωτικό χαρακτήρα της, καθιστώντας επιτακτική την αταλάντευτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και των ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης.

3ον. Ο πληθωρισμός συνεχίζει την καθοδική του πορεία.
Υποχωρεί συνεχώς, παραμένοντας ο χαμηλότερος μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο -1%.

4ον. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πλεονασματικό.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Ελλάδος, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του έτους, έναντι πλεονάσματος 2,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω, ιδιαίτερα, του αυξημένου ισοζυγίου υπηρεσιών, εξαιτίας της μεγάλης ανόδου της τουριστικής κίνησης και της αξιόλογης επίδοσης των εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

5ον. Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται.
Για 3η συνεχόμενη χρονιά.
Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ ή στο 1,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.
Σημαντικά υψηλότερο τόσο έναντι του στόχου, που είναι 1,5% του ΑΕΠ, όσο και έναντι της περυσινής χρονιάς, που ήταν, τελικά, 1,2% του ΑΕΠ.
Έχοντας μάλιστα υλοποιήσει κατά την εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, σε σχέση με τις προβλέψεις που δεν τα ενσωμάτωναν, την καταβολή «κοινωνικού μερίσματος», ύψους 525 εκατ. ευρώ, την αύξηση των αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων, ύψους 541 εκατ. ευρώ, τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

6ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στο 1,3% του ΑΕΠ.
Από 1,6% το 2013 και 5,9% το 2012.

7ον. Το δημόσιο χρέος σταθεροποιείται.
Αναμένεται να διαμορφωθεί στα 318 δισ. ευρώ, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, οριακά χαμηλότερο από το 2013, αλλά, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υψηλότερο.
Όμως , το «προφίλ» του, έχει βελτιωθεί.
– Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του, σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, ήταν 6,3 έτη το 2011, ενώ πλέον έχει υπερδιπλασιασθεί και διαμορφώνεται στα 16,5 έτη.  
– Το μέσο σταθμικό επιτόκιο νέου δανεισμού, το οποίο καθορίζεται από τις εκδόσεις έντοκων γραμματίων και τα δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διαμορφώθηκε στο 2,7%.
– Οι δαπάνες για τόκους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 5,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 53% σε σχέση με το 2012 και κατά 65% σε σχέση με το 2011. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 3,2% το 2014, από 6,3% το 2012 και 7,9% το 2011.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση, έγκαιρα, με μεθοδικές και στοχευμένες κινήσεις, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μικρό αλλά σημαντικό ταμειακό «απόθεμα».
Η διπλή, σταδιακή και προσεκτική έξοδος στις αγορές, οι εκδόσεις τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων με σημαντική μείωση των επιτοκίων τους, οι πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repos τις οποίες συνάπτει ο ΟΔΔΗΧ με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου για εφέτος, έχουν συμβάλλει στην κάλυψη των βραχυχρόνιων χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.
Συμπερασματικά, το 2014, η χώρα θα επιτύχει, για 2η χρονιά, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και θα παρουσιάσει, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
Σ’ αυτό το περιβάλλον και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2015.
Και επειδή ακούω έντονη κριτική από την Αντιπολίτευση για τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2015, αν αυτή η κριτική δεν είναι εθιμική, θα καλούσα του Συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να θυμηθούν τις ομιλίες τους στη Βουλή κατά τα δύο τελευταία χρόνια, και θα συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους εφέτος, μήπως και πάλι διαψευστούν.
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι Εισηγητές της Αντιπολίτευσης, στο σύνολό τους, υποστήριζαν, πέρυσι, ότι επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους δανειστές μας, ο Προϋπολογισμός «ήταν στον αέρα», ήταν «εικονικός», ήταν «υπό αίρεση», ήταν «υπό ριζική αναθεώρηση», ήταν «Προϋπολογισμός που θα είχε πολλές αναθεωρήσεις», σύμφωνα με τον εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που θα άλλαζε και θα περιελάμβανε νέα μέτρα λιτότητας.
Διαψεύστηκαν!
Ο Προϋπολογισμός όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά υπήρξαν, το 2014, οι πρώτες στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενώ διανεμήθηκε και «κοινωνικό μέρισμα».
Εφέτος, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
Τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποίησαν τις ίδιες εκφράσεις για τον Προϋπολογισμό του 2015:
«Στηρίζεται σε έωλες παραδοχές και υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις», «κατατέθηκε χωρίς την έγκριση της Τρόικας και συνεπώς τελεί υπό αναθεώρηση, προφανώς προς το δυσμενέστερο».
Όμως, έχουμε αποδείξει ότι θέτουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε!
Μέχρι σήμερα, τα 2,5 τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα, επιβεβαιώνει το ρεαλισμό των εκτιμήσεων της Κυβέρνησης!
Εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και το 2015.

Έτος, στο οποίο προβλέπεται:

1ον. Το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,9%.
Η αύξηση προβλέπεται να προέλθει, κυρίως, από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Εκτιμάται ότι θετικές επιδράσεις θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία.
Σημαντική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και από την προβλεπόμενη, μερική, χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, μετά την απόφαση να διεξαχθούν μια σειρά από στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.
Θετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν ακόμη ποσοτικά προσδιορισθεί, αναμένεται να έχουν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πλήρης απόδοση – σε ετήσια βάση – του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που άρχισε να ισχύει από τα μέσα του 2014, η μεταφερόμενη θετική επίδραση του 2014 στο 2015 και η συνέχιση, βάσει των σημερινών ενδείξεων, της μεγάλης ανόδου του τουρισμού και το 2015.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν υψηλοί και αυξημένοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που προέρχονται, κυρίως, από το διεθνές περιβάλλον.
Ιδιαίτερα όταν, οι διεθνείς οργανισμοί αναθεωρούν, επί το δυσμενέστερο, τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη και τις επιμέρους προβλέψεις τους για τις περισσότερες οικονομίες.
Ρίσκα, στα οποία αναφέρθηκε και ο Γενικός Εισηγητής των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών χθες.

2ον. Το ποσοστό ανεργίας, προσαρμοζόμενο με σχετική υστέρηση στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω.
Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 22,6% του εργατικού δυναμικού, από 24,8% το 2014.
Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

3ον. Ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ακολουθώντας την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας και την επιστροφή της οικονομίας στη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,3%.

4ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 5,6 δισ. ευρώ ή στο 3% του ΑΕΠ, στο στόχο του Προγράμματος.
Κυρίως εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ.
Έτσι, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.
Χωρίς καινούργιους φόρους.
Στο Σχέδιο, μάλιστα, ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η σημαντική βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.    
Και μία παρατήρηση στη χθεσινή τοποθέτηση του Εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:
Η βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2015, σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, παρά τη σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών που ενσωματώνεται στον Προϋπολογισμό, οφείλεται στη σημαντική αύξηση των εσόδων του ΠΔΕ, περίπου κατά 1 δισ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στις προκαταβολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, καθώς και στα αυξημένα έσοδα από προγράμματα και δράσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία, τις Μεταναστευτικές Ροές και το νέο πρόγραμμα της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

5ον. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ισοσκελισμένο.
Εκτιμάται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, δημοσιονομικό έλλειμμα 0,2% το 2015, από 1,3% το 2014 και 1,6% το 2013.
Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, χωρίς αύξηση όμως των απλήρωτων υποχρεώσεων, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην απασχόληση, στο ΑΕΠ και στα δημόσια έσοδα, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των εισπράξεων από την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων.
 
6ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 317 δισ. ευρώ ή στο 171% του ΑΕΠ.
Μειωμένο κατά 6 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, έναντι του 2014.
Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος, στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και στη μεγέθυνση της οικονομίας.
Οι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να διαμορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Η επόμενη μέρα

Αυτή είναι η νέα μεγάλη πρόκληση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε.
Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο, συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο οικονομικής πολιτικής.
Σχέδιο, που εκτιμάται ότι θα περιέχει όλες τις διασφαλίσεις των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών μηχανισμών και οι οποίοι θα λειτουργούν ως «δίκτυ ασφαλείας» σε ένα ιδιαίτερα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.
Σχέδιο, που επιδιώκει την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, που στοχεύει σε μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση, που έχει εξωστρεφή προσανατολισμό.
Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

1ον. Η σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, με την ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της.
Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Όσο μάλιστα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας.

2ον. Η διασφάλιση της επίτευξης υψηλών, διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.
Πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα προέρχονται, κυρίως, από το σκέλος των δαπανών, τη μεγέθυνση της οικονομίας και την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.
Μέσω της άσκησης αυτής της πολιτικής θα υπάρξει αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, και όχι μέσω της εισοδηματικής ενίσχυσης κάποιων κοινωνικών ομάδων.
Αυτό είναι οικονομικά πιο αποτελεσματικό και διατηρήσιμο, αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιο.

3ον. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.
Παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προϋποθέσεις για μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

4ον. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας και οι διευρυμένες, πράγματι, κοινωνικές ανισότητες.
Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως η διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά και το καθεστώς του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που ξεκίνησε πιλοτικά για 6 μήνες σε 13 Δήμους απ’ όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.

5ον. Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους.
Βρισκόμαστε, πλέον, στη φάση όπου περνάμε σταδιακά από την επίτευξη ποσοτικών στόχων στην εκπλήρωση των κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων, με προτεραιότητα στην πάταξη της γραφειοκρατίας.

6ον. Η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.
Με τη σημαντική συμβολή του τουρισμού και της ναυτιλίας, αλλά και της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, της καινοτόμας βιομηχανίας, της ενέργειας.
Με την προσήλωση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

7ον. Η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ φτάνει σήμερα το 86%.
Ενώ η χώρα μας θα εισπράξει, προκαταβολικά, ένα σημαντικό ποσό από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για εμπροσθοβαρή, ώριμα έργα.
Συνολικά, 12 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην Ελληνική οικονομία έως το τέλος του 2015 (4,2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ και 2,9 δισ. ευρώ από έργα phasing στο νέο ΕΣΠΑ).

8ον. Η εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Στόχος είναι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας σε δημιουργία θέσεων εργασίας, σε νέα φορολογικά έσοδα και σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, η άμεση μείωση του δημόσιου χρέους, η μείωση ή/και εξάλειψη της κρατικής χρηματοδότησης, το άνοιγμα των αγορών και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων έχει μεταφερθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Κατά τη λειτουργία του Ταμείου, από το 2011, υλοποιήθηκαν έργα αποκρατικοποιήσεων συνολικής αξίας 5,4 δισ. ευρώ.

9ον. Η εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και της ρευστότητας της αγοράς.
Σήμερα, τα τεστ αντοχής των συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί.
Οφείλουν συνεπώς να ανταποκριθούν, άμεσα και με επάρκεια, στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.
Σ’ αυτό το ρόλο, εκτιμώ ότι θα ανταποκριθούν.
Και πρέπει να ανταποκριθούν.
Συμπερασματικά, η χώρα εισήλθε, από εφέτος, σε περίοδο πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων και θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.
Αυτό προβλέπουν όλοι οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς και οργανισμοί, βεβαίως με αποκλίσεις ως προς το ύψος των επιτευγμάτων.
Μόνο ο Εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το αμφισβήτησε χθες.
Αυτή τη θετική εξέλιξη έχουμε χρέος να την καταστήσουμε διατηρήσιμη.
Αυτή θα φέρει σε σύντομο χρόνο την ουσιαστική μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.
Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία αποτελούν οφέλη για τη χώρα και την προοπτική της, είχαν και έχουν υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Κόστος, που κατέβαλε και καταβάλει, πρωτίστως, η πλειονότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Στη φάση που βρισκόμαστε, οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι θυσίες δεν θα πάνε χαμένες.
Να αυξήσουμε τα οφέλη και να μειώσουμε το κόστος.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, το μέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η Ελληνική κοινωνία, το ασφυκτικό πλαίσιο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές μας, διαπραγματεύσεις οι οποίες εμπεριέχουν λεπτές πτυχές, είναι σύνθετες και σκληρές και στις οποίες η Κυβέρνηση υποστηρίζει αποφασιστικά και τεκμηριωμένα τις ρεαλιστικές τις θέσεις, οφείλουμε να προσεγγίσουμε τα βασικά πολιτικά ζητήματα της χώρας, και βεβαίως το θέμα του Προϋπολογισμού του 2015, με σύνεση, ρεαλισμό, πνεύμα ενότητας και εθνική συνοχή.
Μακριά από επικίνδυνους ακροβατισμούς ή αδιέξοδους τυχοδιωκτισμούς.
Οι, επί σειρά ετών, δύσκολες συνθήκες ζωής και εργασίας για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, επιβάλλουν σε όλους όσους συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, να ξεχάσουν τα  προσωπικά, κομματικά και θεσμικά παίγνια εξουσίας!
Πρέπει επιτέλους στη χώρα μας να καλλιεργηθεί, και προοπτικά να εμπεδωθεί, κουλτούρα κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης, συνεννόησης και σύνθεσης, τουλάχιστον για τα μείζονα θέματα.
Ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, με το ελάχιστο δυνατόν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, τις παθογένειες και τα ελλείμματα του εγχώριου υποδείγματος.
Και να δημιουργήσουμε το νέο.
Που μπορεί να ωθήσει την οικονομία και την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευημερίας για όλους τους πολίτες.

www.bankingnews.gr

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu