Επενδύσεις

Στο 0,78% του ΑΕΠ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης το 2013 στην Ελλάδα

Οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδας, αυξήθηκαν σε 0,78% το 2013, από 0,69% το 2012. Συνολικά, πέρυσι οι δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα έφθασαν στα 1.426,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 89,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012, και κατά 35,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2011.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ολοκλήρωσε τη συλλογή των στοιχείων και την παραγωγή των προκαταρκτικών συγκεντρωτικών δεικτών για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2013. Τα σχετικά προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία απεστάλησαν στην Eurostat.

Η θέση της Ελλάδας, μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ-28, το 2013 δεν μεταβλήθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μόλις δημοσιοποίησε η Eurostat, ο δείκτης «Έντασης δαπανών Ε&Α» διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 2,02%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ. Πρωτοπόρες είναι η Φινλανδία (3,32% του ΑΕΠ), η Σουηδία (3,21%) και η Δανία (3,05%), οι οποίες υπερβαίνουν τον κοινοτικό στόχο του 3%, ενώ ακολουθούν η Γερμανία (2,94%) και η Αυστρία (2,81%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2013 υπήρξε αύξηση της ιδίας χρηματοδότησης δαπανών Ε&Α από τις ελληνικές επιχειρήσεις και σημαντική αύξηση των σχετικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, πράγμα που, σε συνδυασμό με τη μείωση του ΑΕΠ, είχε ως αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων να ανέλθουν σε 497,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το 2012. Το 81,2% των δαπανών αυτών (403,6 εκατ. ευρώ) χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια.

Επίσης, αυξήθηκε η κρατική χρηματοδότηση παρά τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού (μείωση 15,3% σε σχέση με το 2012), λόγω αύξησης των κονδυλίων που διατέθηκαν από το ΕΣΠΑ (κατά 90,1% σε σχέση με το 2012). Στον κρατικό τομέα καταγράφηκε αύξηση των δαπανών Ε&Α το 2013 σε 383,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,4% σε σχέση με το 2012. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ (108,3 εκατ. ευρώ το 2013 από 61,8 εκατ. το 2012), τα οποία αντιστάθμισαν τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού (153,9 εκατ. ευρώ το 2013 από 160,0 εκατ. το 2012).

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα Ε&Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν το 2013 από την ΕΕ, ανήλθαν σε 158,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 3,7% σε σχέση με το 2012.

Τα στοιχεία για τις δαπάνες Ε&Α το 2013 θα οριστικοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2015. Η παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Ελλάδα υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μετά από σχετική ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επενδύσεις

close menu