Οικονομία

Στο 3,8% αυξήθηκε η απόδοση των εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας (26 εβδομάδες)

Από 3,65% κατά την προηγούμενη δημπρασία στις 28 ΙΟυνίου 2023.

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε πως σήμερα (Τετάρτη 26/7/2023) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,80%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.336 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,14 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔημοπρασίαΣημερινήΠροηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

26 Ιουλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

28 Ιουνίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό625375
2. Ύψος προσφορών1.336956
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)2,142,55
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό812,5487,5
5. Απόδοση3,80%3,65%
6. Τιμή Δημοπρασίας98,11598,188
7. Cut – off ratio9%73%

Επενδύσεις

close menu