Επενδύσεις

Στο 61,3% η συμμετοχή ξένων επενδυτών στο Χ.Α.

Ο Οκτώβριος ήταν ο 24ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Οκτωβρίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 44,4% από 44,0% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,3% έναντι 60,9%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 30,2% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 48,0% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος Οκτωβρίου κατείχαν το 26,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Τον Οκτώβριο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 1,49 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 9,43 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2014 πραγματοποίησαν το 63,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 64,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Οκτώβριο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 60,0% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2014 έφτασε τα 3.145,45 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 43,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 2.195,26εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 3.965,91 εκατ., σημειώθηκε πτώση 20,7%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2014 ήταν 142,97 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (99,78 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (180,27 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2014 ανήλθε στις 28.897 έναντι 22.822 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 40.633).

Τον Οκτώβριο 2014 δημιουργήθηκαν 980 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.159 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 52,44 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 61,12 δισ., σημειώθηκε μείωση 4,2% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 63,04 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 16,8%.

close menu