Επιχειρήσεις

Στοιχεία ESG των επιχειρήσεων: Ποιοι τα συλλέγουν, πως «εξαργυρώνονται»

Ο ρόλος των επαγγελματιών του παγκόσμιου εμπορίου μέσα σε μια εταιρεία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σχετικά με θέματα ESG, ειδικά στη συλλογή δεδομένων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι αναφορές ESG, δηλαδή οι επιδόσεις των επιχειρήσεων με βάση τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης Κριτήρια τείνουν να διαμορφώσουν το μέλλον των επιχειρήσεων καθώς το ESG αποτελεί βασικό άξονα εστίασης για επενδυτές και funds. Οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν τα στοιχεία και τα θέτουν στην διάθεση καταναλωτών και αγοράς.

Αναζητώντας ποιος βρίσκεται τελικά πίσω από αυτές τις διεργασίες, βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο τα στελέχη που αναλαμβάνουν να συντάξουν τις αναφορές και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων που χαράσσουν την στρατηγική, ελέγχουν και παρακολουθούν την εφαρμογή της, αλλά πίσω από αυτό υπάρχουν και κάποιοι «αφανείς» πρωταγωνιστές που συλλέγουν.

Τα εμπορικά τμήματα των επιχειρήσεων αποτελούν την ατμομηχανή συλλογής στοιχείων ESG για την επιχείρηση και αυτό καθώς έχουν πρόσβαση και μπορούν να «ελέγχουν» τους προμηθευτές.

Οι εταιρείες καλούνται όλο και περισσότερο να προβούν σε μετρήσεις που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το ανθρακικό τους αποτύπωμα, τον αντίκτυπό τους στην βιοποικιλότητα, την χρήση του νερού και άλλων φυσικών πόρων, την μεταχείριση των εργαζομένων ή την πρόοδό ως προς την ποικιλομορφία. Και ο ρόλος των επαγγελματιών του παγκόσμιου εμπορίου μέσα σε μια εταιρεία έχει γίνει πιο σημαντικός σε θέματα ESG, ειδικά στη συλλογή δεδομένων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και η πρόσφατη Έκθεση Εταιρικής Έρευνας Παγκόσμιου Εμπορίου 2023 του Ινστιτούτου Thomson Reuter που δημοσιεύτηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Όπως υποστηρίζει η έκθεση, ο ρόλος των επαγγελματιών του παγκόσμιου εμπορίου μέσα σε μια εταιρεία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σχετικά με θέματα ESG, ειδικά στη συλλογή δεδομένων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι επαγγελματίες του παγκόσμιου εμπορίου διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκτέλεση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και στρατηγικών διακυβέρνησης (ESG) λόγω της παρουσίας διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού. Στην πραγματικότητα, το 88% των επιχειρήσεων συλλέγουν πληροφορίες για σκοπούς ESG από τους προμηθευτές τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και αυτή η πρακτική είναι μάλλον κάτι αναμενόμενο και καθοδηγείται από τρεις κύριους παράγοντες.

Ο πρώτος είναι η συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους σχετικά με τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα πρότυπα εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο δεύτερος είναι η υποστήριξη των αξιών και της ηθικής της εταιρείας ή του ιδιοκτήτη και ο τρίτος είναι ο μετριασμός του κινδύνου να πληγεί η φήμη μιας εταιρείας. Στην πραγματικότητα, στην έρευνα περισσότερα από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι λαμβάνουν υπόψη τους ESG στην απόφασή τους να χρησιμοποιήσουν έναν προμηθευτή.

Η συλλογή δεδομένων ESG συσχετίζεται με το μέγεθος του οργανισμού

Οι εκτιμήσεις ESG είναι ιδιαίτερα σημαντικές για επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό από τις μικρότερες επιχειρήσεις να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική ηθική, τη διαχείριση απορριμμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ποικιλομορφία των εργαζομένων και το ποσοστό των υλικών που ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται.

Τα ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες εταιρείες περιλαμβάνουν αυτά που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων, την υγεία και την ασφάλεια, τα πρότυπα εργασίας και τις εκπομπές άνθρακα. Πράγματι, περισσότερες από τις μισές εταιρείες συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια (54%) και τις εργασιακές πρακτικές (51%) και λίγο λιγότερο από τις μισές συλλέγουν πληροφορίες για την επιχειρηματική ηθική των προμηθευτών (48%) και τις εκπομπές άνθρακα (47% ).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu