Επιχειρήσεις

SunriseMezz: Στις 5 Ιουλίου η ΓΣ για την επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9,002 εκατ. ευρώ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας SunriseMezz, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 3.00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

2. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

4. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 9.002.644,308 (Εννέα εκατομμύρια δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και 308/1000 Σεντ) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,0812 σε Ευρώ 0,0308 ανά μετοχή.

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Συνεπεία της πιο πάνω μείωσης, και με την επιφύλαξη επικύρωσης της από το Δικαστήριο και τον Έφορο Εταιρειών το μειωθέν ποσό των Ευρώ 9.002.644,308 (Εννέα εκατομμύρια δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και 308/1000 ΄Σεντ) θα διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας διά της επιστροφής μετρητών, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,0504 έκαστη μετοχή.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu