Επιχειρήσεις

Συγχώνευση Venetiko με Vivartia

H συγχώνευση των δύο εταιρειών εξυπηρετεί την απλοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου

H VIVARTIA ανακοινώνει ότι, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αποφασίστηκε η συγχώνευσή της με τη μητρική της εταιρεία, VENETIKO HOLDINGS.

H συγχώνευση των δύο εταιρειών εξυπηρετεί την απλοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, ενώ η συγχωνευμένη εταιρεία διατηρεί την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Επίσης, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους εξής:

Θρουβάλας Παναγιώτης,  Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Παπανικολάου Αθανάσιος,  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Φωτακίδης Αλέξανδρος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρόκας Κωνσταντίνος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σερέτης Νικόλαος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παπαγιάννης Σπυρίδων,  Εκτελεστικό Μέλος

Κατσιδονιώτη Δήμητρα,  Εκτελεστικό Μέλος

Κυπριανίδης Αναστάσιος,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

close menu