Επιχειρήσεις

Συνεχίζει να αγοράζει μετοχές της Eurobank η Fairfax

Περί τα 181 εκατ. μετοχές της Eurobank απέκτησαν οι θυγατρικές εταιρείες της Fairfax στις 26 και 27 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Eurobank, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της Fairfax ως στρατηγικού επενδυτή, και αποδεικνύει ότι καναδικό fund πιστεύει στην παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ.

Οι αγορές έγιναν μέσω της Hamblin Watsa Investment Counsel, 100% θυγατρική εταιρεία της Fairfax Financial Holdings Limited, στην οποία διαχειριστής χαρτοφυλακίων είναι ο Wade Sebastian R.E. Burton, οποίος ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στη Eurobank ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 26.3.2015 οι κάτωθι εταιρείες απέκτησαν 99.000.000 μετοχές της Eurobank έναντι συνολικού ποσού €9.692.100, που αντιστοιχεί σε μέση τιμή κτήσης €0,0979 ανά μετοχή:

Embedded image permalink

Επίσης, στις 27.3.2015 οι κάτωθι εταιρείες απέκτησαν 82.000.000 μετοχές της Eurobank έναντι συνολικού ποσού €7.921.200, που αντιστοιχεί σε μέση τιμή κτήσης €0,0966 ανά μετοχή:

Embedded image permalink

Ο  κ. Wade Sebastian R.E. Burton κατέχει τη θέση του διαχειριστή χαρτοφυλακίων στην Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., 100% θυγατρική εταιρεία της Fairfax Financial Holdings Limited, η οποία έχει συνάψει συμφωνίες διαχείρισης επενδύσεων με τις προαναφερόμενες εταιρείες.

close menu