Επενδύσεις

ΤΑΙΠΕΔ: Προκήρυξη δύο μεγάλων διαγωνισμών για την πυρόσβεση ύψους 235 εκατ. ευρώ

Με εντολή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το Πυροσβεστικό Σώμα και τη ΓΓΠΠ - Ο πρώτος αφορά 740 οχήματα και ο δεύτερος 25 αμφίβια αεροπλάνα για τα νησιά - Στις 3 Ιανουαρίου οι προσφορές

Δύο νέους διαγωνισμούς, συνολικού ύψους περίπου 235 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια 740 οχημάτων και 25 αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ  για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 

Ο πρώτος αφορά την ανάθεση της σύμβασης «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ περιφερειακά-τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (συνολικά 740 οχήματα διαφόρων τύπων), συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 80,09 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 64,588 εκατ. ευρώ) και ο δεύτερος την «Προμήθεια 25 Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα», ύψους 154,85 εκατ. ευρώ. Και για τους δύο διαγωνισμούς οι προσφορές θα υποβληθούν στις 3 Ιανουαρίου 2024.

Και οι δύο δράσεις χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και συνδέονται η πρώτη με την ενίσχυση αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, την προσαρμογή στα μέτρα κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα (πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών και των προσεγγίσεων βασισμένων στις υποδομές και το οικοσύστημα) και η δεύτερη με επενδύσεις εκσυγχρονισμού εναέριων μέσων για την πολιτική προστασία (επίσης ίδιο πεδίο παρέμβασης με τον πρώτο). 

Για τη δράση με τα 25 αεροσκάφη η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  ανέρχεται σε 78,33 εκατ. ευρώ και αφορά την προμήθεια πέντε μονοθέσιων και έξι διθέσιων αμφίβιων αεροσκαφών, (συνολικής εκτιμώμενης αξίας 25,315 εκατ. ευρώ και 32,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), υπηρεσίες εκπαίδευσης τεχνικών και πιλότων (5 εκατ. ευρώ), παροχή αρχικής υποστήριξης (4 εκατ. ευρώ) και υπηρεσίες εν συνεχεία υποστήριξης κ.α. (11,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, προβλέπονται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021 – 2027, που ανέρχεται σε 50,271 εκατ. ευρώ αλλά και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται σε 26,255 εκατ. ευρώ και είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός για τα 740 οχήματα πυρόσβεσης

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται συνοπτικά: η εκτέλεση της Προμήθειας, ήτοι η προμήθεια προς την Αναθέτουσα Αρχή μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και η αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, περιφερειακά-τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους όρους, τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και της Σύμβασης, · η εξασφάλιση με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και εκτέλεση/διενέργεια των δύο πρώτων σέρβις (SERVICE) κάθε οχήματος της Προμήθειας, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή τους από ειδικευμένους τεχνίτες σε ιδιωτικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία, · η παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή εργασιών και ανταλλακτικών της προληπτικής συντήρησης των οχημάτων κατά την Περίοδο Εγγύησης, · η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς το προσωπικό και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα συντήρησης και επισκευής των μηχανών πυρόσβεσης, οχημάτων, χειρισμού των μηχανών και των οχημάτων και του εξοπλισμού, προγραμματισμού πομποδέκτη. Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι δύο (22) τμήματα και η προμήθεια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 740 τεμάχια, όπως υδροφόρα πυροσβεστικά, διάφορα οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά, Τράκτορες, Snowmobile, Ηλεκτρικό περονοφόρο (κλαρκ), Διασωστικά, Ασθενοφόρα κ.α.

Δείτε την προκήρυξη. 

Ο διαγωνισμός για τα 25 αμφίβια αεροσκάφη πυρόσβεσης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια είκοσι πέντε (25) αμφίβιων μονοκινητήριων (Turboprop) αεροσκαφών (Α.Μ.Α.) πυρόσβεσης Σταθερής Πτέρυγας και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται προμήθεια δεκαεννέα (19) μονοθέσιων Α.Μ.Α. και έξι (6) διθέσιων Α.Μ.Α. Τα προς προμήθεια Α.Μ.Α. θα πρέπει να παραδοθούν στην Ελλάδα πλήρως συναρμολογημένα, σε αεροδρόμιο της Αττικής που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν την παράδοση.

Σκοπός των υπό προμήθεια ειδικά διαμορφωμένων Α.Μ.Α. είναι να καλύψει τις παρακάτω επιχειρησιακές ανάγκες:

  • Συνδρομή σε αποστολές-επιχειρήσεις άμεσης (Initial Attack) αεροπυρόσβεσης με δυνατότητα χρήσης κατασβεστικού μέσου (νερού, επιβραδυντικού, αφρού).
  • Συνδρομή σε αποστολές-επιχειρήσεις εναερίου επιτηρήσεως όψεως, χωρίς την χρήση ηλεκτροπτικών μέσων.

Έκαστο σύστημα Αμφίβιο Μονοκινητήριο Αεροσκάφος (μονοθέσιο ή διθέσιο) περιλαμβάνει το Σκάφος, τον Αεροκινητήρα, την Έλικα, το σύνολο των συστημάτων, υποσυστημάτων, παρελκομένων και ειδικού εξοπλισμού που το συνοδεύουν. Για την επίτευξη της βέλτιστης επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των Α.Μ.Α. στο σύνολο της επικράτειας, την εκμετάλλευση της νησιωτικότητας και τις δυνατότητες ρίψης επιβραδυντικών, δύναται να μετατρέπονται με εύκολες διαδικασίες και όσο το δυνατόν ελάχιστα απαιτητικές σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, από αμφίβια σταθερής τροφοδοσίας και το αντίστροφο, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ευέλικτων σχηματισμών σε διαμόρφωση και ζεύγη αμφιβίων Α/Φ και την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το πλάνο υλοποίησης της προμήθειας των Α.Μ.Α. εκτείνεται σε πέντε (5) έτη.

Δείτε την προκήρυξη

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επενδύσεις

close menu