Ελλάδα

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Αναστολή 1 έτους για τα στεγαστικά πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας

Για όσους δανειολήπτες έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν από την 4η Σεπτεμβρίου ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 - Οι όροι

Το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συμμετέχοντας στην κρατική προσπάθεια στήριξης όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της κακοκαιρίας “Daniel” στη Θεσσαλία, αποφάσισε την αναστολή εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων τους προς το Ταμείο, για ένα έτος.

Ειδικότερα, κατά την συνεδρίαση στις 25 Οκτωβρίου του Δ.Σ., αποφασίστηκε η αναστολή της εξυπηρέτησης των δανείων στεγαστικού τομέα του Τ. Π. & Δανείων, των δανειοληπτών που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν από την 4η Σεπτεμβρίου ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023, με τους εξής όρους:

Η αναστολή της εξυπηρέτησης θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους (1/7/2023-30/6/2024), χωρίς καμία επιβάρυνση του δανειολήπτη και με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του κάθε δανείου.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν την ένταξη στο προς έγκριση μέτρο θα καταθέτουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr προς τη Διεύθυνση εξυπηρέτησης δανείων στεγαστικών και ειδικών κατηγοριών, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

– Αποδεικτικό υποβολής αίτησης στη διαδικτυακή πύλη arogi.gov.gr της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ

– Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) ή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2022

– Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) ή Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Η υλοποίηση του μέτρου της αναστολής της εξυπηρέτησης θα πραγματοποιείται με λογιστικές εγγραφές, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή τροποποιητικών πράξεων.

Στο μέτρο δεν εντάσσονται δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 3869/2010, 4738/2020 και 4205/2019.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu