Επιχειρήσεις

Θριάσιο ΙΙ: Νέα παράταση ζήτησαν Hellenic Train – Damco για την ισχύ της προσφοράς – Πάει 31 Οκτωβρίου

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 696 εκατ. ευρώ και η παράταση δόθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων

Νέα παράταση ζήτησε το ανάδοχο σχήμα Hellenic Train – Damco στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ προκειμένου να ολοκληρώσει την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, δόθηκε νέα παράταση στην ισχύ της προσφοράς του αναδόχου σχήματος Train – Damco για το Θριάσιο ΙΙ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός του χρόνου ισχύος της προσφοράς του αναδόχου. Η νέα προθεσμία για το σχήμα είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του το ΥΠΟΜΕ, η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων έχει προχωρήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα τελικά σχέδια αναμένεται να υποβληθούν από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Στα τέλη Οκτωβρίου επεκτάθηκε και η ισχύς των εγγυητικών επιστολών του σχήματος.

Στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος, θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η σύμβαση παραχώρησης θα πάει στην Βουλή προκειμένου να κυρωθεί. Στη συνέχεια θα υπογραφεί για να τεθεί σε ισχύ και τα έργα θα ξεκινήσουν σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Να θυμίσουμε πως ο πρώτος διαγωνισμός επιχειρήθηκε το 2019 και ο δεύτερος ξεκίνησε το 2021 και αμφότεροι κατέληξαν άγονοι, παρά την φημολογία για ενδιαφέρον σημαντικών εταιρειών κυρίως του ναυτιλιακού αλλά και του σιδηροδρομικού κλάδου, καθώς το έργο είχε κριθεί ως ασύμφορο οικονομικά.

Το ακίνητο Θριασίου ΙΙ βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το Θριάσιο Ι, (Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο) το οποίο είναι υπό το σχήμα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – GOLDAIR.

Το έργο

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ). Το έργο διεξάγεται στα πλαίσια του ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ακίνητο στην περιοχή της Αττικής, μετά το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, είναι έκτασης περίπου 1.450 στρεμμάτων, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτίρια υποστηρικτικών υπηρεσιών

Ο διαγωνισμός, αφορά στη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση των μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).

Η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια 360 μήνες (30 χρόνια) από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε αυτή περιλαμβάνεται και ένα διάστημα (που θα καθοριστεί) για τις απαιτούμενες εργασίες.

Για την ολοκλήρωση του Θριασίου ΙΙ εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του τεχνικού έργου.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν

Στην πλήρη διαμόρφωσή του Θριασίου ΙΙ, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης παραχώρησης, ο χώρος παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες – περιοχές λειτουργίας:

α) Σιδηροδρομικό Σύστημα

β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)

γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)

δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)

ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτίου (ΧΜΓΦ)

στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)

ζ) Οδικό Σύστημα

η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)

θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Βάσει των ανωτέρω υποδομών και της διεθνούς πρακτικής αντίστοιχων εμπορευματικών σταθμών, στον χώρο παραχώρησης αναμένεται να προσφέρονται υπηρεσίες σε συρμούς, σε βαγόνια και σε φορτία. Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν γενικά στη διευθέτηση και στάθμευση και λοιπές υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πλύσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων και λοιπού φορτίου) περιλαμβάνουν κυρίως τη μεταφόρτωση και την αποθήκευση, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια (πλήρωσης – κένωσης, επισκευής, πλύσης κ.λπ.).

Τέλος, στον χώρο παραχώρησης θα λειτουργεί τελωνείο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu