Αγορές

ΤΙΤΑΝ: Αγορά 18.500 ιδίων μετοχών με 19,18 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 354.910 ευρώ και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 4,8%

Η Titan Cement International SA ανακοινώνει ότι την περίοδο από 13 Νοεμβρίου 2023 έως και 17 Νοεμβρίου 2023 η εταιρία αγόρασε συνολικά 18.500 μετοχές της Titan Cement International SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 19,1844 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 354.910,80 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan Cement International SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 3.788.105 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,84% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

close menu