Επιχειρήσεις

Το 26,9% της Finansbank θα διαθέσει σε πρώτη φάση η Εθνική Τράπεζα

Διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank A.S., με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, δίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, η ΕΤΕ διευκρινίζει ότι, επιπλέον θα προβεί στη διάθεση υφιστάμενων μετοχών της Finansbank, που κατέχει σήμερα η ΕΤΕ, ονομαστικής αξίας 80 εκατ. τουρκικών λιρών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της ανακοινωθείσας ΑΜΚ.

Επίσης, θα προβεί στη χορήγηση δικαιώματος συμπληρωματικής κατανομής υφιστάμενων μετοχών («overallotment option»).

Η ΕΤΕ τονίζει πως, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσοστό που θα διατεθεί από την ΑΜΚ, τη διάθεση υφισταμένων και την άσκηση του overallotment option δεν θα υπερβεί το 26,9% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η ΕΤΕ θα διατηρήσει την πλειοψηφία και τον έλεγχο της Finansbank.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της ΕΤΕ στη Finansbank, ώστε έως το τέλος του 2015 η συμμετοχή της να περιοριστεί στο 60%.

Επιχειρήσεις

close menu