Οικονομία

Τουρισμός: Άλμα 18,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις με 401,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Νοέμβριο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 206,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 198,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Νοέμβριο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 206,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 198,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, αύξηση κατά 18,9% κατέγραψαν το Νοέμβριο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 401,1 εκατ. ευρώ, έναντι 337,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ αύξηση κατά 40,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Νοέμβριος 2023: 194,8 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2022: 138,8 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27,5%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 50,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 7,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 17,899 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15,684 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 2,682 δισ. ευρώ (15,4%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20,115 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 467,6 εκατ. ευρώ (26,7%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,215 δισ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 17,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 2,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 84,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 60,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Νοέμβριο του 2023, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 26,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 178,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 13,6% (Νοέμβριος 2023: 195,4 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2022: 172,0 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 32,5% (Νοέμβριος 2023: 140,8 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2022: 106,2 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 7,8% στα 37,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 74,8% και διαμορφώθηκαν στα 44,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 10,1 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 34,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 19,3 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 62,4% και διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 94,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 20,115 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10,997 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,419 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8,927 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,9%, καθώς και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που εμφάνισαν αύξηση κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,069 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,7% και διαμορφώθηκαν στα 3.510,9 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 11,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,413 δισ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 6,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,286 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 1,344 δισ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Νοέμβριο του 2023 διαμορφώθηκε σε 1,036 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 27,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 33,3% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2022 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 20,0%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 30,6% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 24,2%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 380,4 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 53,4%. Μείωση κατά 1,2% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 176,4 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 105,5% σε 137,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 3,6% σε 27,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 14,7% και διαμορφώθηκε σε 52,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ κατά 49,6% σε 101,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε μείωση κατά 70,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 17,3% και διαμορφώθηκε σε 31,969 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 27,255 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 19,285 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 12,684 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 11%, καθώς και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία αυξήθηκε κατά 23,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,7% και διαμορφώθηκε σε 4,680 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,0% και διαμορφώθηκε σε 1,809 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,9% και διαμορφώθηκε σε 4,543 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 31,3% σε 1,369 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε 33,2 χιλ. ταξιδιώτες.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu