Επιχειρήσεις

Trade Estate: Αύξηση εσόδων κατά 68,8% και καθαρών κερδών κατά 35,4% το α’ τρίμηνο

Τα Έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 9,0 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ

Η TRADE ESTATES ανακοίνωσε τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα:

▪ Τα Έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 9,0 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 68,8%) σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2023.

▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2023 (αυξημένα κατά 61,0%).

▪ Καθαρά Κέρδη 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023 (αυξημένα κατά 35,4%).

▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το Α΄ Τρίμηνο 2023 (αυξημένα κατά 23,1%).

▪ Σύνολο ενεργητικού 552,3 εκατ. ευρώ έναντι 543,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31 η Δεκεμβρίου 2023 (αύξηση 1,6%).

▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε στα 302,7 εκατ. ευρώ (€2,51 ανά μετοχή) έναντι 298,4 εκατ. ευρώ (€2,48 ανά μετοχή) σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προοπτικές για το 2024

Για το έτος 2024, αναμένεται περαιτέρω αύξηση του συνόλου των μεγεθών της λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης των εσόδων από τα ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του 2023 καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τζίρων λιανικής των ενοικιαστών της.

Ο κος Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates δήλωσε: «Οι θετικές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου μας συνεχίζονται και στο Α’ Τρίμηνο του 2024. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην καθιέρωση των εμπορικών μας προορισμών ως κορυφαία επιλογή των καταναλωτών, ενώ παρά τις προκλήσεις σε κατασκευαστικό και εργατικό κόστος, εκτελούμε με συνέπεια το πλάνο δημιουργίας νέων εμπορικών και αποθηκευτικών αναπτύξεων. Συνεχίζουμε την εντατική διαχείριση του λειτουργικού κόστους καθώς και την συνεχή βελτίωση των όρων χρηματοδότησης και του κόστους χρήματος της εταιρίας. Παράλληλα, προσδοκούμε στη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που μας προσφέρει το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu