Επιχειρήσεις

Τράπεζα Κύπρου: Η ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο διασφάλισε την επιτυχία στα stress test της ΕΚΤ

Η απόφαση για την προληπτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014, διασφάλισε ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια για την Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών έως 100 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, ως αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την 1.1.2014) που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 7,28%, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 7,73% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 1,51%. Με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες κεφαλαίου, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων μετά την Συνολική Αξιολόγηση ανέρχεται σε €919 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δις που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων υπερκαλύπτεται και υπάρχει πλεόνασμα κεφαλαίου €81 εκατ.

Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δις, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 11,62% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85%.

Σημειώνεται ότι o δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 ανερχόταν στο 11,3% ενώ λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δις, ενδεικτικά ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις) ανέρχεται στο 15,6%.

Στα πλαίσια της Τρίτης Φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου , η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει με την Δημόσια Προσφορά μέχρι €100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους πριν την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την επιφύλαξη της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων, η Δημόσια Προσφορά και η εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Δρ. Κρίστης Χασάπης σε δήλωση του ανέφερε: «Το θετικό αποτέλεσμα στη Συνολική Αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ακόμη και υπό τις πιο ακραίες υποθετικές συνθήκες.

Επίσης αντανακλά τις έγκαιρες και προληπτικές ενέργειες της Τράπεζας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας πριν τη Συνολική Αξιολόγηση.
Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο για την Τράπεζα και θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των καταθετών, μετόχων και άλλων προς την Τράπεζα.

Ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Τράπεζα θα συνεισφέρει αλλά και θα επωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων και της εμπιστοσύνης στην τοπική αγορά.»

Σε δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John Hourican, ανέφερε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι προληπτικές ενέργειες τις οποίες λάβαμε κατά τη διάρκεια του 2014, και συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δις, έχουν διασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ.

Η προληπτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θωράκισε κεφαλαιακά την Τράπεζα ούτως ώστε να αντεπεξέλθει θετικά ακόμη και στο σενάριο των δυσμενών εξελίξεων που προβλέπεται από τις αρχές.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί τα κατάλληλα κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.
Παραμένουμε δεσμευμένοι και συγκεντρωμένοι στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και σταδιακά και σταθερά γινόμαστε ισχυρότερη και καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες μας, τους μετόχους μας, το προσωπικό μας και την Κύπρο γενικότερα.

Μια ισχυρότερη Τράπεζα θα είναι σε καλύτερη θέση για να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας στη χώρα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να μας δείχνουν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι αυτή η εμπιστοσύνη είναι απόλυτα δικαιολογημένη.»
 

close menu