Οικονομία

Τριετίες: 800 ευρώ πρόστιμο ανά εργαζόμενο στους εργοδότες που δεν καταβάλουν το επίδομα προϋπηρεσίας

Θα τους επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογα με το αριθμό των απασχολούμενων

Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, θα βρεθούν οι εργοδότες που θα επιλέξουν να μην καταβάλουν το επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες) στους εργαζόμενούς τους, το 2024.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας θα καταβάλλει 800 ευρώ πρόστιμο για κάθε εργαζόμενο που δεν θα του έχει καταβάλει την προβλεπόμενη προσαύξηση με την συμπλήρωση τριετίας και ταυτόχρονα θα του επιβάλλεται και ένα συνολικό πρόστιμο ανάλογα με το αριθμό των απασχολούμενων.

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις που δεν θα καταβάλουν τις τριετίες θα πληρώσουν 800 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και τα εξής πρόστιμα:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ανέρχεται σε 1.800.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 2.000 ευρώ.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 3.000.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται 4.000.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 6.000.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 8.000.

Έτσι μία επιχείρηση που δεν εφαρμόζει το επίδομα προϋπηρεσίας σε 2 εργαζόμενους και η επιχείρηση συνολικά απασχολεί 10 εργαζόμενους θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 1.600 ευρώ για τους 2 εργαζόμενους και 1.800 ευρώ για μη καταβολή, συνολικά 3.400 ευρώ.

Ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι οι τριετίες είναι απολύτως υποχρεωτικές και ισχύει από 1/1/2024. Οι πρώτοι δικαιούχοι θα είναι σύμφωνα με τον υπουργό 100.000, ενώ την πρώτη τριετία θα ωφεληθούν περίπου 700.000. Όπως εξήγησε η μισθοδοσία του κάθε εργαζόμενου είναι στην ΕΡΓΑΝΗ και φαίνεται η προϋπηρεσία του, άρα όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Αν κάποια επιχείρηση δεν το εφαρμόζει και κάνει καταγγελία ο εργαζόμενος, θα το δούμε στο ηλεκτρονικό σύστημα και αυτομάτως θα πάει η Επιθεώρηση Εργασίας και θα επιβάλει πρόστιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ανεξάρτητα Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας η καταγγελία μπορεί να γίνει ανώνυμα και να προχωρήσουν σε έλεγχο οι αρμόδιοι, αλλά μπορεί να γίνει και αυτόματα στο σύστημα όπου καταγράφονται οι μισθοί των εργαζόμενων.

Ποιοι θα λάβουν αυξήσεις

Οι τριετίες ισχύουν για τους εργαζομένους που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό τόσο για τους πλήρως, όσο και τους μερικώς απασχολουμένους κατά αναλογία. Δηλαδή, ο πλήρους απασχόλησης μισθωτός που θα φτιάξει μια τριετία μέσα στο 2024 θα πάρει ένα 10% επάνω στα 780 ευρώ, δηλαδή αύξηση 78 ευρώ τον μήνα ή 1.092 ευρώ σε ετήσια βάση για 14 μισθούς. Αντίστοιχα ο μερικώς απασχολούμενος με σύμβαση 390 ευρώ για 4ωρη εργασία θα πάρει, αν έχει τριετία μέσα στο 2024, προσαύξηση 39 ευρώ.

Περισσότερο κερδισμένοι είναι οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και θα συμπληρώσουν τριετία εντός του 2024, καθώς θα επωφεληθούν με ετήσια αύξηση έως 1.092 ευρώ.

Ωφελούνται όμως και όσοι έχουν κλαδική, επιχειρησιακή ή και ατομική σύμβαση χωρίς να λαμβάνουν την προσαύξηση προϋπηρεσίας, που προέβλεπε η σύμβασή τους λόγω του «παγώματος», ή επειδή η σύμβαση έληξε, δεν ανανεώθηκε και μετατράπηκε σε ατομική χωρίς επίδομα προϋπηρεσίας στον νέο μισθό.

Οι αυξήσεις που έρχονται από 1/1/2024 συνδέονται με την προϋπηρεσία που είχε σταματήσει να προσμετράται για την προσαύξηση των αποδοχών όλων των εργαζομένων μετά τις 14/2/2012 με ειδική νομοθετική διάταξη του δεύτερου Μνημονίου (6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου14/2/2012).

Αναλυτικότερα από 1.1.2024:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14.2.2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.

Ενας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1.1.2024 θα τρέχει ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία Δηλαδή 780 ευρώ για 0 ως 3 χρόνια, 858 ευρώ για 3 έως 6 χρόνια, 936 ευρώ για 6 έως 9 χρόνια και 1.014 με πάνω από 9 έτη.

Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012

1) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.2025 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.

2) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.2025 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936).

3) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.2025 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1014)

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων τα παραπάνω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση επίσης που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Έτσι:

– Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή

ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τη 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

– Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως την 14.2.2012 (ή θα διανυθεί από 1.1.2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν.5053/2023, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο τού ως άνω αναφερόμενου συγκρίσιμου εργαζόμενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

– Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

– Για το δε χρονικό διάστημα από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu