Οικονομία

ΤτΕ: Μειωμένα τα επιτόκια νέων καταθέσεων – Αυξημένο το κόστος νέων δανείων

Πτώση παρουσίασε, τον Οκτώβριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στις 4,13 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,23%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,26% και 0,25% αντίστοιχα, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,94%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,36%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων για ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,22%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,58%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 8,25%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,01%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,30% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης στο 5,63%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,98%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τον Οκτώβριο του 2014, πτώση παρουσίασαν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,83 εκατοστιαίες μονάδες.

Tο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,45%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,28%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,26%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,12%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,85% και 4,38% αντίστοιχα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,34%.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu