Οικονομία

ΤτΕ: Μείωση χάσματος επιτοκίων μόνο μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων – Άλμα στα υφιστάμενα

Το επιτόκιο που δίνουν οι τράπεζες για νέες καταθέσεις παραμένει εξαρετικά χαμηλό στο 0,31% και στο 0,37% για υφιστάμενες.

Στις 5,51 εκατοστιαίες μονάδες μειώθηκε το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο, ενώ αντίθετα σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες καταθέσεις και τα υφιστάμενα δάνεια το περιθώριο διευρύνθηκε στις 5,77 εκατοστιαίες μονάδες.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Πως διαμορφώθηκαν τα επιτόκια στις νέες καταθέσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,31%.

Αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 1,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,28%.

Μειώθηκε κατά 22 μ.β. το μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια

Σε ό,τι αφορά τα νέα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 5,82%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,87%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,58%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,03%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 6,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,68%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,63%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 64 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,49%.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 160 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,47%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 110 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 5,74%.

Στο 0,37% το μέσο επιτόκιο στις υφιστάμενες καταθέσεις

Εστιάζοντας στις υφιστάμενες καταθέσεις, βάσει των στοιχείων της ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,37%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,20%.

«Άλμα» 22 μ.β. στο μέσο επιτόκιο υφιστάμενων δανείων

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,39%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,89%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 6,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%.

Οικονομία

close menu