Επενδύσεις

ΤτΕ: Στα 1,2 δισ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στο 9μηνο

Καθαρή εισροή 1,2 δισ. ευρώ εμφάνισαν στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους,  ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 422 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το Σεπτέμβριο του 2014, οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 173 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της συμμετοχής της Eurobank στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στο Λουξεμβούργο Eurobank Holding S.A.  

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε στο 9μηνο καθαρή εκροή 793 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των επενδύσεων κατοίκων στο εξωτερικό (εκροή 5,8 δισ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο των επενδύσεων μη κατοίκων στην Ελλάδα, κυρίως σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (εισροή 8 δισ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 καθαρή εκροή ύψους 3,4 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή 13,7 δισ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε από την καθαρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς το εξωτερικό (εισροή 8,5 δισ. ευρώ) και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή 2,5 δισ. ευρώ).

close menu