Επιχειρήσεις

Unibios: Από 8 Δεκεμβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Από 4 Δεκεμβρίου οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα τελική ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία UNIBIOS Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08.09.2023 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €206.280,552 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,29 Ευρώ σε 0,278 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,012 ανά μετοχή. Στην συνέχεια και κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των €378.181,012 ευρώ με την Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από είκοσι επτά λεπτά και οκτώ χιλιοστά του ευρώ (0,278€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά τις ως άνω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.157.013,80 € και διαιρείται σε 17.190.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Καταχώρησης 3142572/23.11.2023 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων στη συνεδρίασή της 30.11.2023 ενημερώθηκε για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,012 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 04.12.2023 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα τελική ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,012 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 05.12.2023 δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος απόληψης κεφαλαίου για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 8.12.2023.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 8.12.2023 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

TAGS:

close menu