Επιχειρήσεις

Βιοκαρπέτ: Στο 98% η κάλυψη από ΑΠΕ των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εισηγμένης

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ» δημοσιοποιεί την δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά τη χρήση 2023, αποτυπώνοντας την προσέγγιση και τις επιδόσεις της στο ευρύτερο πλαίσιο του ESG.

Σκοπός της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη αποτύπωση και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου ΒιοκαρπέτΒΙΟΚΑ 0,00% αναφορικά με την επίδοση του Ομίλου σε θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης κατά το 2023, καθώς και της στρατηγικής του στα θέματα αυτά και των σχετικών στόχων που έχουν τεθεί.

Με αφορμή την δημοσίευση της δεύτερης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, έχει λάβει ουσιαστική δράση για την επίτευξη των στόχων, που τέθηκαν το 2022 για την τριετία 2023 – 2025. Και πιο συγκεκριμένα εντός του 2023, όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, έχει επιτευχθεί η μείωση του συνόλου των εκπομπών Scope1 και Scope2 κατά 29%, ποσοστό το οποίο μάλιστα υπερβαίνει το στόχο της μείωσης κατά 15%.

Επίσης η κάλυψη των αναγκών του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. έχει φτάσει το 98% και αναμένεται να φτάσει στο 100% έως το 2025. Τέλος το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου που χρησιμοποιείται έχει φτάσει στο 51%, κατακτώντας έτσι το στόχο του 50%.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί “σε συμφωνία” (in accordance) με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards). Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τις οκτώ βασικές αρχές των Προτύπων GRI (Ακρίβεια, Ισορροπία, Σαφήνεια, Συγκρισιμότητα, Πληρότητα, Πλαίσιο βιωσιμότητας, Επικαιρότητα, Επαληθευσιμότητα). Για την κατάρτιση της Έκθεσης έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψιν ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Μη-χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022) και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals, SDGs).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu