Οικονομία

Βιομηχανία: Πτώση 13,7% του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση το Μάιο

Λόγω της μείωσης των τιμών προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων και ειδών ένδυσης.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε μείωση 13,7% έναντι αύξησης 54,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 – Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,6%, έναντι αύξησης 35,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 13,7% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 13,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης.
• Αύξηση κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 23,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
• Μείωση κατά 7,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2022
Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,0% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο  δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 7,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης.
• Αύξηση κατά 13,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή των δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 23,6% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 23,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.
• Μείωση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 31,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
• Μείωση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2023
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,2% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 17,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
• Αύξηση κατά 5,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 6,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Αύξηση κατά 2,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Αναλυτικά στοιχεία εδώ:

ΕΛΣΤΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2023

Οικονομία

close menu