Οικονομία

Βιομηχανία: Πτώση 5,1% τζίρου τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, αύξηση 10,3% σε μηνιαία – Οι αυξομειώσεις στους κλάδους

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023 παρουσίασε μικρή αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο 12μηνο Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πως ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 5,1%.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2023, παρουσίασε αύξηση 10,3%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι αύξησης 37,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 17,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
• Μείωση κατά 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων,  παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 8,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Αύξηση κατά 1,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2022

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 8,4% τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 12,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
• Μείωση κατά 8,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και  προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2022
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,2% τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 1,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
• Μείωση κατά 21,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 4,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.
• Μείωση κατά 0,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2023

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,3% τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2023, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 22,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
• Αύξηση κατά 10,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 10,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Αύξηση κατά 10,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

close menu