Επιχειρήσεις

Vodafone: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για HOL

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση υπέβαλε η Vodafone για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της hellas online, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014, στην τιμή των 0,563 ευρώ ανά μετοχή.

Η Vodafone είχε ανακοινώσει χθες μέσω του Χ.Α. τα βασικά στοιχεία της αναμενόμενης δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της HOL. Οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας πρότασης ανέρχονται σε 15.847.294 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της HOL.

Η Vodafone προσφέρει 0,563 για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης,  τιμή που θεωρείται εύλογη, καθώς είναι κατά 14,66% ανώτερη από τη  μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της HOL κατά τους τελευταίους έξι μήνες και την ίδια στιγμή η ανώτατη τιμή ανά μετοχή που κατέβαλε ο προτείνων για να αποκτήσει μετοχές της HOL κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη δημόσια πρόταση ήταν 0,563 ευρώ.

Επί της διαδικασίας σύμβουλος της Vodafone είναι η NBG Securities AΕΠΕΥ.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες μετοχές στην τιμή της δημόσιας πρότασης από την αγορά εκτός των μετοχών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ενώ στη συνέχεια θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για τη διαγραφή των μετοχών της HOL από το Χρηματιστήριο.

close menu