Επιχειρήσεις

ΥΠΕΝ: Πράσινο φως στην Διώρυγα Gas της Motor Oil για τη μονάδα φυσικού αερίου στην Κόρινθο

Το έργο στη θέση Σουσάκι Κορινθίας αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου που περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης

Πράσινο φως έλαβε το έργο Διώρυγα Gas που αφορά σύστημα για φυσικό αέριο στην Κορινθία. Αναλυτικά πρόκειται για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS στη θέση Σουσάκι Π.Ε. Κορινθίας».

Το έργο έλαβε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οδεύει προς κατασκευή.

Φορέας υλοποίησης του έργου για φυσικό αέριο είναι η Διώρυγα GAS Α.Ε, θυγατρική της Motor Oil.

Ταυτότητα του έργου

Το Έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) που περιλαμβάνει Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) χωρητικότητας έως και 210.000 m3 ΥΦΑ και διασύνδεση αυτού με το Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

To ΑΣΦΑ αποτελείται από:

 • Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU).
 • Λιμενική εγκατάσταση ως έργο επί πασσάλων.
 • Αγωγό φυσικού αερίου.
 • Χερσαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο πλησίον της λιμενικής εγκατάστασης.
 • Χερσαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο πλησίον του νέου Μετρητικού Σταθμού του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
 • Ηλεκτρική διασύνδεση για την ηλεκτροδότηση του έργου από τον υφιστάμενο υποσταθμό Αγ. Θεοδώρων του ΑΔΜΗΕ.

Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Την παραλαβή ΥΦΑ από Πλοία Μεταφοράς ΥΦΑ (LNG Carrier) μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας έως 263.000 m3.
 • Την μεταφορά του ΥΦΑ από πλοίο σε πλοίο (ship to ship transfer) μετά την αγκυροβόλησή του Πλοίου Μεταφοράς ΥΦΑ (LNG Carrier) παράλληλα στην μονάδα FSRU.
 • Την αποθήκευση ΥΦΑ στις εγκατεστημένες δεξαμενές της μονάδας FSRU.
 • Την επαναεριοποίηση του ΥΦΑ εντός της μονάδας FSRU και παροχέτευση φυσικού αερίου στον ΔΕΣΦΑ μέσω αγωγού.

Βοηθητικές εγκαταστάσεις

 • Στις χερσαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις πλησίον της λιμενικής εγκατάστασης θα λειτουργούν επιπλέον:
 • Αντλίες παροχής νερού για την αντιμετώπισης φαινομένων πυρκαγιάς (Firefighting pumps)
 • Ηλεκτρικός Υποσταθμός (Electrical substation)
 • Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης (Diesel Emergency Generator)
 • Γραφεία Προσωπικού και Ελέγχου του Τερματικού Σταθμού (Administrative and Control Room).
 • Στις χερσαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις, πλησίον του νέου Μετρητικού Σταθμού του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα λειτουργούν επίσης:
 • Εγκατάσταση ελέγχου πίεσης (Onshore Instrument Air Package)
 • Κτήριο Ελέγχου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Electrical Room)
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu