Ελλάδα

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη ΚΥΑ για τη μεταφορά δασεργατών στις πυρκαγιές

Η αμοιβή των δασεργατών ορίζεται σε 10 ευρώ ανά ώρα, με ανώτατο 150 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης

Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις για τη μεταφορά δασεργατών και η ενεργοποίηση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής μεγάλης έκτασης, περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Η τελευταία υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Ειδικότερα, προβλέπεται πως σε περίπτωση συνδρομής σε πυρκαγιά ή άλλη φυσική καταστροφή εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεων σε περιοχή εκτός της έδρας ενός Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας και εφόσον ενεργοποιηθεί ο Συνεταιρισμός αυτός για τη μεταφορά δασεργατών μελών του, εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗΔΑΣΟ), με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής, καταβάλλεται αμοιβή του δραστηριοποιούμενου προσωπικού και αποζημιώσεις που αφορούν στη μεταφορά και στη διαμονή του, καθώς και στον αναγκαίο εξοπλισμό του.

Η αμοιβή των δασεργατών ορίζεται σε 10 ευρώ ανά ώρα, με ανώτατο 150 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης.

Η αποζημίωση για τη χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού τους, ανέρχεται σε 30 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης για τη χρήση αλυσοπρίονου.

Η αποζημίωση που αφορά στη μεταφορά από και προς τον τόπο του περιστατικού με ίδια μέσα καθορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο, και η αποζημίωση που αφορά στη διανυκτέρευση των δασεργατών υπολογίζεται σε 40 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Πέραν των παραπάνω, καταβάλλεται και τυχόν δαπάνη, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη χρήση και τη μεταφορά του εξοπλισμού στον τόπο του περιστατικού (π.χ. μίσθωση εξοπλισμού, μίσθωση μεταφορικού μέσου για τον επιπλέον εξοπλισμό κ.λπ.), καθώς και με τη χρήση επιπλέον μηχανικών μέσων ή ζώων σύρσης και φόρτου ή λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι δαπάνες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά, κατόπιν τεκμηρίωσης της ανάγκης για τη διενέργειά τους.

Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας από το Πράσινο Ταμείο.

Η καταβολή θα γίνεται μετά από βεβαίωση των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση των συμμετεχόντων δασεργατών μελών του, των ωρών απασχόλησής τους, της τυχόν μεταφοράς τους με ίδια μέσα και των διανυκτερεύσεων που απαιτήθηκαν, καθώς και του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού τους και τυχόν επιπλέον δαπανών που διενεργήθηκαν με τα νόμιμα παραστατικά τους και ειδική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητά τους.

Η βεβαίωση θα εγκρίνεται από την αρμόδια κατά τόπο δασική υπηρεσία και θα αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για περαιτέρω ενέργειές της προς το Πράσινο Ταμείο για την εξόφλησή τους.

Μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προς τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας, οι τελευταίοι δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους για την συνδρομή τους στα κρίσιμα περιστατικά, τον αριθμό των διαθεσίμων μελών τους και τον εξοπλισμό που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών.

Με βάση τις δηλώσεις αυτές καταρτίζεται ετήσιος πίνακας με τα παραπάνω στοιχεία το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της Απόφασης, οι δηλώσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu