Επιχειρήσεις

Aegean: Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από ICAP GRIF

Αποδίδει πλέον στην εισηγμένη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου)

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων του από 28.02.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ, ότι η εταιρεία ICAP CRIF, στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρείας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία (1) βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

TAGS:

close menu